Žižmaras

Įrašas

Lietuvių tautos didvyris

Gimė 1907 m. vasario 2 d. Petrapilyje. 1921 m. su motina, broliais ir seserimis atvyko į Vilnių. 1925 m., daktaro Jono Basanavičiaus paakintas, įkūrė lietuvių skautų Gedimino draugovę. 1927 m. vasario 16 d., mirus daktarui Jonui Basanavičiui, lietuviai skautai Vilniuje pirmą kartą pasirodė viešai, laidotuvių eisenos metu. 1928 m. naktį iš vasario 15-osios į vasario...