Pagrindinis puslapis Lietuva Lietuvių kalbos išdavystės aktas Laisvės gynėjų dienos išvakarėse

Lietuvių kalbos išdavystės aktas Laisvės gynėjų dienos išvakarėse

Lietuvių kalbos išdavystės aktas Laisvės gynėjų dienos išvakarėse

www.voruta.lt

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDIS     

LR Prezidentui J. E. Gitanui Nausėdai,

LR Seimo nariams.

P A R E I Š K I M A S

Dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektų

2022-01-10

        Šių metų sausio 11 d. – LR Seime,  pataikaujant  autonomijos kūrėjams bei jų talkininkams, rengiamas lietuvių kalbos išdavystės aktas. Ir tai rengiama Laisvės gynėjų dienos išvakarėse. Tai  tikras pasityčiojimas iš tų, kurie kovojo ir daugelis žuvo už Lietuvos laisvę, jos orumą, už lietuvišką raštą, jo žodį,  už Nepriklausomybę.

       Lietuvos laisvės kovos sąjūdis nepritaria asmenvardžių nulietuvinimo, Vardų ir pavardžių  rašymo dokumentuose projektui, kuriame  siūloma LR piliečių vardus ir pavardes  pirmame LR paso puslapyje rašyti nevalstybine kalba ir nelietuviškais rašmenimis, nepritaria mūsų nusistovėjusios ir laiko patikrintos abėcėlės ardymui, įterpiant į ją mums svetimas raides.

        Mūsų raidyną neišdrįso keisti net sovietinis okupantas.   Prisimintini akademiko A. Tylos žodžiai – rašmenys tai ne šiaip abėcėlė, tai valstybingumo ir su juo susijusio tapatumo kūrimo bei kultūros atminties veiksnys. Nejau mes patys savo ranka jį žudysime?

         Europos  Žmogaus Teisių  Teismas 2011 m. gegužės 12 d. byloje  yra patvirtinęs, kad asmenvardžių rašymas  valstybine kalba žmogaus teisių nepažeidžia. Taigi, ir toliau Lietuvos piliečių asmenvardžiai Lietuvos  piliečių  asmens dokumentuose turi būti rašomi valstybine lietuvių kalba. Kitokiu atveju, kaip teisingai  pastebi prof. L. Kalėdienė,   būtų siaurinama  valstybinės kalbos vartojimo erdvė.

       Siūlomas projektas  XIIIP-535 prieštarauja LR Konstitucijai, Valstybinės lietuvių kalbos įstatymui, daugumos Lietuvos piliečių valiai (surinkta apie 70 tūkst. piliečių parašų), prieštarauja 1994 m. Lietuvos – Lenkijos dvišalei sutarčiai, numačiusiai rašyti originalias pavardes pagal skambesį valstybine kalba, prieštarauja tarptautinei praktikai (Vakarų šalyse paso įrašai daromi tik savo valstybinės kalbos rašmenimis pagal savo kalbos taisykles).

      Siūlomas Vardų ir pavardžių rašymo projektas  XIIIP-535  kelia grėsmę Lietuvos valstybės vientisumui. Užprogramuoja ateities konflikto ir diskriminacijos tikimybę, kelia geopolitinę grėsmę Baltijos šalyse, išduodant Latviją, įteisinusia asmenvardžių rašybą nelatviškomis raidėmis kitame paso puslapyje, paklūsta Lenkijos politikų spaudimui ir vietoje integracijos skatina Vilniaus krašto lenkų tapatinimąsi su Lenkijos valstybe.

        Lietuvių kalba ir jos rašyba negali būti politikos įrankiu.

        Pritariant   antikonstituciniam XIIIP-535 įstatymo projektui – laužoma  duota priesaika, įteisinamas teisinis nihilizmas, skatinamas dar didesnis piliečių susipriešinimas, nusivylimas savo valstybe.

      Lietuvos partizanai ir kiti Lietuvos laisvės kovų dalyviai kovojo už orią, save gerbiančią, savo dvasines vertybes  turinčią ir jas saugojančią Lietuvą, už savo kalbos, papročių, savo tautinės gyvybės ir neiškreiptos istorijos turėjimą bei  išsaugojimą, o ne už besiskverbiančią kosmopolitinę dvasią, nusistovėjusio raidyno ardymą, vardų ir pavardžių rašymo mišrainę, siaurinančia lietuvių kalbos vartojimo erdvę.

      Lietuvos laisvės kovos  sąjūdis pritaria LRS narių A. Ažubalio ir kitų siūlomam Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo kompromisiniam projektui XIIIP-471, kuris sudaro galimybę nelietuviškus asmenvardžius rašyti ne pagrindiniame, o kitame paso puslapyje, nesudaro galimybės tautinių mažumų priešpriešai.

       Neniekinkime savo kalbos. Turėtume visi prisiminti manifestinius M. Daukšos žodžius – paniekink kalbą – paniekinsi santaiką, vienybę ir visą kas gerą.

        Prašome  Gerb.  Lietuvos Prezidentą, LR Seimo narius palaikyti XIIIP-471  projektą.

Pagarbiai,

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio

Tarybos pirmininkas

Giedrius Gataveckas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio

Tarybos narys

Zigmas Tamakauskas

Naujienos iš interneto