Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Lietuviai Čikagoje mini Gedulo ir Vilties dieną, pažymi ir švenčia Birželio sukilimo-Tautos sukilimo 80 metines

Lietuviai Čikagoje mini Gedulo ir Vilties dieną, pažymi ir švenčia Birželio sukilimo-Tautos sukilimo 80 metines

Lietuviai Čikagoje mini Gedulo ir Vilties dieną, pažymi ir švenčia Birželio sukilimo-Tautos sukilimo 80 metines

Renginio akimirkos. E. Lukoševičiaus nuotr.

Ernestas Lukoševičius, Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje, Čikaga, JAV, www.voruta.lt

Lietuviai Čikagoje mini Gedulo ir Vilties dieną, pažymi ir švenčia Birželio sukilimo-Tautos sukilimo 80 – ąsias metines. Minėjimas prasidėjo Šv. Kazimiero kapinėse  kur buvo pagerbtas vienas iš   Birželio  sukilimo  vadovų ir organizatorių P. Narutis – Žukauskas(1920-2014), tai pat čia palaidoti Lietuvos generolai: P. Plechavičius, S. Dirmantas, K. Musteikis, M. Reklaitis.

Čikagoje Jaunimo Centre yra išskirtinės reikšmės ir architektūros pastatas su didžiuliu moderniu Vyčiu fasado priekyje, kieme stovi memorialas žuvusiems už Lietuvos laisvę, kuriame ir visi tradiciniai lietuviški simboliai – Vyčio kryžius, Gediminaičių stulpai ir Vytis.

Jo autorius architektas J. Mulokas. Jį 1959 m atidengė  Čikagos ramovėnai. Čia ir vyko pagrindinis ir tikriausiai vienintelis už Lietuvos ribų Birželio sukilimo pagerbimas ir minėjimas. Ji organizavo LŠSI ir Čikagos Jaunimo centras. Ceremonija prasidėjo vėliavų įnešimu ir vainiko padėjimu, visi sukilimo dalyviai pagerbti tylos ir susikaupimo minute.

Renginį vedė ir kalbėjo šaulys E. Lukoševičius, pagrindinis pranešėjas buvo svečias iš Vašingtono Lietuvos Gynybos atašė JAV ir Kanadai pavaduotojas  płk. ltn. G. Liubinas, tai pat visus labai nudžiugino gautas LR Seimo nario dr. L. Kasčiūno labai prasmingas tam specialiai skirtas sveikinimas. Kalbėjo ir kiti iškilus svečiai, buvo perduoti Kauno Sąjūdžio sveikinimai, kuriuos pasirašė dr. R. Kaminskas.

Renginyje dalyvavo ir JAV karo veteranai Don Varno skyrius ir jo vadovybė, jie pareiškė pagarbą Lietuvai ir jos didvyriams… Štai ką apie Birželio sukilimą rašė prof. E. Gudavičius: „Galima skaičiuoti, kiek dienų ar savaičių gyvavo Lietuvos valstybingumas 1941 m. vasarą, bet niekas nepaneigs, kad jis gyvavo. Galima kartoti, kad Lietuva kapituliavo 1940 m., bet niekas nepaneigė, kad ji sėkmingai sukilo 1941-ųjų birželį. Visa tai birželio 23-ąją iškelia į vieną vietą greta su Vasario 16-ąja ir Kovo 11 – ąja“. Su viltimi ir tikėjimu, niekas nepamiršta niekas neužmiršta.