Pagrindinis puslapis Religija Kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimas

Kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimas

Kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimas

Pasvalio piligrimai kun. Alfonso Lipniūno tėviškėje. Centre Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, dešinėje seserys vienuolės karmelitės, antroje eilėje – kun. Alfonso Lipniūno giminaitis Algimantas Jankevičius. Talkonių kaimas, Pumpėnų parapija, Pasvalio r. Asmeninio autorės archyvo nuotraukos.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimas išlieka aktualus ir šiandien. Visiškas jo savęs dovanojimas, solidarumas su vargstančiais ir nuostabus evangelinis radikalumas, į kurį mus nuolat kviečia Popiežius Pranciškus, gali būti puikus pavyzdys kiekvienam tikinčiajam.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. (Ištrauka iš Stasio Ylos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“, Panevėžys, 2018) .
Kunige Alfonsai, šiandien Tu gyvas savo Tėvynėje – minint visas jo kovas, Tavęs negalima užmiršti.

Kun. Alfonso Lipniūno tėviškė. Talkonių kaimas, Pumpėnų parapija, Pasvalio r.

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. (Ištrauka iš Stasio Ylos knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ p. Panevėžys, 2018).
Jaunimui šis kuklus kunigėlis buvo savotiška legenda, okupacijų metais – tikra Vilniaus siela, o koncentracijos stovykloje – ir dvasios stiprybės pavyzdys (Ištrauka iš Stasio Ylos knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ Panevėžys, 2018).

Baigiantis gegužės mėnesiui, grupelė Pasvalio dekanato tikinčiųjų vyko į kun. Alfonso Lipniūno tėviškę Talkonius – Pumpėnus dalyvauti gegužinėse pamaldose.
Čia mus prie kun. kankinio Alfonso Lipniūno kryžiaus pasitiko Švč. Mergelės Marijos altorius, papuoštas vainiku ir gražiausiasis gėlelių žiedais iš šio kaimo bei kun. Alfonso giminaičių darželių.

Gegužinės pamaldos prasidėjo Rožinio malda, kurią vedė Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios parapijos maldininkės.
Gegužines pamaldas Švč. Mergelės litanija tęsė Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios parapijos kun. kleb. Domingo Avellaeda – Kabanilas.

Pasibaigus gegužinėms pamaldoms Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pakvietė visus susirinkusius maldininkus diskusijai, pateikdamas klausimą: „Ko galima pasimokyti iš kun. kankinio Alfonso?“ Dalyviai nuoširdžiai atsakinėjo į vyskupo klausimą, pateikdami savo trumpus atsakymus.

Gegužinių pamaldų altorius, prie kryžiaus kun. kankiniui Alfonsui Lipniūnui. Talkonių kaimas, Pumpėnų parapija, Pasvalio r.

Po diskusijos vyskupas emeritas Jonas paragino maldininkus nepamiršti melstis už kunigą Alfonsą Lipinūną.
Svečiai iš Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pristatė savo dvasingą ir prasmingą veiklą, skirtą kun. kankiniui Alfonsui Lipniūnui.

Jaunimas iš Panevėžio padovanojo gegužinių pamaldų dalyviams programėlę katalikiška tema: giesmes bei parengtą spektakliuką, kuris atspindėjo kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo kelio džiaugsmus ir kankinystę.

Po gegužinių pamaldų kun. Alfonso Lipniūno tėviškėje vyko nuoširdi bendrystė, nes sutikome daug savo pažįstamų ir bičiulių. Skambėjo tautinės patriotinės dainos, sukosi šokių rateliai. Jaunimas kartu su Pumpėnų parapijos kun. Domingo ir seserimis vienuolėmis galėjo išbandyti jėgas įvairiose sporto rungtyse. Čia buvo galima pavaikščioti takeliais, kurias vaikščiojo vaikystėje ir jaunystėje kun. Alfonsas bei pajusti nenusakomą dvasinę ramybę, paprastumą ir iš švento paveikslėlio žvelgiančias nuostabias geras, greitai viską pastebinčias akis.

Nuoširdi bendrystė. Kun. Alfonso Lipniūno tėviškė. Talkonių kaimas, Pumpėnų parapija, Pumpėnų seniūnija, Pasvalio r.

Baigiantis agapei Pumpėnų parapijos klebonas Domingo pakvietė visus tikinčiuosius birželio 22 d. į Niurkonių koplyčią – Šv. Aloyzo atlaidus.
Išvykdami pasvaliečiai padėkojo Viešpačiui, Švč. Mergelei, šventės organizatoriams, kun. Alfonso giminaičiams bei savo geradariui Petrui Karobliui už dovanotą šventę, kuri leido geriau pažinti Dievo tarną ir paskatino prašyti jo užtarimo meldžiant, kad ir mums Viešpats duotų drąsos kovoti už tiesą ir būti tvirtais krikščionimis.