Kaune pristatyti LGGRTC darbai

Kaune pristatyti LGGRTC darbai

2023 m. liepos 22 d. Kaune posėdžiavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos taryba. Joje dalyvavo šios bendruomenės nariai iš visos Lietuvos. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu ir tylos minute, pagerbiant iškeliavusius bendražygius Amžinybėn…

,,Nelaikyk šioj žemėj keršto ir visada laikyk frontą!“, – šiais iškilaus Lietuvos partizano Antano Lukšos žodžiais susirinkimą pradėjo LPKTS valdybos narė Vincė Vaidilutė Margevičienė.

Ką veikia ir kuo gyvena Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, susirinkusiems papasakojo jo vadovas dr. Arūnas Bubnys ir jo vyresnysis patarėjas, profesorius Algis Vyšniūnas.

2023 m. birželio 15 d. Seimo lankytojų centre visuomenei buvo pristatytas tęstinis leidinys „Lietuvos gyventojų genocidas“ VI tomas.

,,Tęstinį leidinį galima drąsiai vadinti sėkmės istorija. Pirmojo ir paskutiniojo tomų pasirodymą skiria net 30 metų, iš viso leidinį sudaro 11 knygų. Jame yra apie 270 tūkst. represuotų asmenų pavardžių. Nuo minties įgarsinimo 1988-aisiais iki paskutiniojo tomo pasirodymo praėjo nei daug nei mažai – 35 metai – daugiau nei vienos kartos gyvenimas. Ir tai yra sėkmės istorija. Nes tikriausiai, tai yra vienas iš tų nedaugelio visuomeninių sumanymų, kuris, nepaisant iššūkių buvo įgyvendintas”, – kalbėjo LGGRTC generalinis direktorius dr.A.Bubnys.

Vartydami knygą, retai susimąstome kokia daugybė žmonių rankų prisilietė ir kiek kruopštaus, knygos skaitytojui nematomo darbo reikėjo įdėti, kad šiandien turėtume šį spausdintą paminklą, skirtą sovietų okupacinio laikotarpio aukoms. Tokio leidinio kol kas neturi nei lenkai, nei latviai.

Centro vadovas paminėjo, kad 2022 m. lapkričio pabaigoje buvo atrasti Lietuvos partizanų vado J.Vitkaus – Kazimieraičio palaikai. Jis pabrėžė istorinės atminties įamžinimo svarbą. 2022 m. gegužės 31d. Spasko memorialiniame komplekse Karagandoje, Kazachstane, atidengtas paminklas šiame regione kentėjusiems ir žuvusiems politiniams kaliniams lietuviams.Paminklu įamžintas 13 asmenų atminimas, kurie buvo perlaidoti iš sunaikintų Rudniko kapinių. 2023 m. gegužės 31 d. Kazachstane, Balchaše buvo atidengtas paminklas lietuviams, ukrainiečiams ir japonams, pokariu kalėjusiems Balchašo ir Rytinio Kounrado ypatinguose lageriuose.

LGGRTC vadovas pabrėžė ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Per praėjusių metų pusmetį surengtos 3 parodos, bendradarbiaujant su Ukrainos muziejininkais ir istorikais. Neseniai Lenkijoje, Gdansko Antrojo pasaulinio karo muziejuje, darbinės komandiruotės metu, LGGRTC generalinis direktorius dr. A.Bubnys pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šiemet birželio 23 d. pirmą kartą buvo įteikti Lietuvos laisvės gynėjams Laisvės gynėjo teisinio statuso pažymėjimai ir Laisvės gynėjo ženklai. Tą dieną buvo įteikta per 200 pažymėjimų Lietuvos laisvės gynėjams. LGGRTC duomenimis, laisvės gynėjo statusas šiuo metu yra suteiktas 355 asmenims. Tai buvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro organizuojamas renginys.

Centro generalinis direktorius dr.A.Bubnys Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendruomenės žmonėms padovanojo prof. Algio Vyšniūno knygą ,,Lietuviai ypatinguose Kazachstano lageriuose 1948–1955 m.“

Knygą 2022 m.pabaigoje išleido Lietuvos gyventojų ir rezistencijos tyrimo centras. Minėtą 574 puslapių knygą sudaro devynios dalys su priedais, literatūros ir šaltinių nuorodomis, specialių sąvokų žodynu, asmenvardžiu rodykle bei gausių nuotraukų sąrašu.

,,Ši knyga yra skirta ne tik istorikams, bet ji gali būti naudinga ir įdomi teisininkams, antropologams, sociologams, atminimo įamžinimo iniciatoriams, o taip pat ir politiniams kaliniams, tremtiniams bei jų artimiesiems ir visiems XX a. antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje istorijos mėgėjams.Tai yra analitinis prof. A.Vyšniūno 30 -ies metų darbas“,- sakė dr. A.Bubnys

LGGRTC generalinio direktoriaus vyresnysis patarėjas prof. A. Vyšniūnas papasakojo apie savo 30 metų istorinės atminties darbus Kazachstane. ,,Pirmą kartą istorijoje atėjome į valstybinį lygmenį, bendradarbiaujant ir bendraujant su Kazachstano valstybės politikais. Ir tai yra didelis dabartinio LGGRTC vadovo dr. A.Bubnio nuopelnas. Per paskutinius du metus Kazachstane Spaske ir Balchaše atidengti paminklai, ten kalėjusiems ir žuvusiems įvairių tautybių žmonėms“, – sakė prof.A.Vyšniūnas.

Jis kalbėjo apie istorinės atminties įamžinimą Vilniuje, Lukiškių aikštėje ir kitose Lietuvos vietose, Laisvės kovų dalyvių atminties pagerbimą, nacionalinį pasididžiavimą ir savigarbos stiprinimą.

,,Ir labai svarbu suderinti politinius, istorinius, architektūrinius, meninius momentus, suformuoti teisingą Vilniaus miesto tremties ir rezistencijos laikotarpio istorinį įamžinimą’, – pabrėžė prof. A.Vyšniūnas.

Renginyje dalyvavo ir apie politines aktualijas kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Audronius Ažubalis ir Valdas Rakutis.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

genocid.lt inform.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.