Lietuvos gyventojų genocidas

Pagrindinis puslapis Lietuvos gyventojų genocidas
Kaune pristatyti LGGRTC darbai
Įrašas

Kaune pristatyti LGGRTC darbai

2023 m. liepos 22 d. Kaune posėdžiavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos taryba. Joje dalyvavo šios bendruomenės nariai iš visos Lietuvos. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu ir tylos minute, pagerbiant iškeliavusius bendražygius Amžinybėn… ,,Nelaikyk šioj žemėj keršto ir visada laikyk frontą!“, – šiais iškilaus Lietuvos partizano Antano Lukšos žodžiais susirinkimą pradėjo LPKTS valdybos narė Vincė...

Už laisvę kovojusių mūsų artimųjų vardai bei pavardės šiemet Gedulo ir vilties dieną bus skaitomi Lietuvos miestuose ir Europos Parlamente Strasbūre
Įrašas

Už laisvę kovojusių mūsų artimųjų vardai bei pavardės šiemet Gedulo ir vilties dieną bus skaitomi Lietuvos miestuose ir Europos Parlamente Strasbūre

„Grįžo, negrįžo, likimas nežinomas…“ – šie žodžiai ir ištremtųjų į Rusijos platybes vardai bei pavardės šiemet birželio 14-ąją skambės ir Lietuvos šaulių sąjungos narių lūpose tiek Lietuvoje, tiek Europos Parlamente Strasbūre. „Negalime jų pamiršti. Gyvų tų įvykių liudininkų vis mažėja, o istorinė atmintis turi būti gyva – reikia priminti apie trėmimus ir išvežtus žmones, apie...

Pasitinkame leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ 6-ąją dalį
Įrašas

Pasitinkame leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ 6-ąją dalį

2023 m. birželio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. Seimo lankytojų centre (Gedimino per. 60, Vilnius) vyks Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleisto daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ paskutiniosios – 6-tosios – dalies pristatymas ir viso leidinio ruošimo bei leidybos darbų pabaigtuvės. Leidinį „Lietuvos gyventojų genocidas“ pristatys atsakingoji redaktorė Birutė Teresė Burauskaitė, LRS Laisvės...

Įrašas

Lietuvos gyventojų genocidas

1941 m. tremtiniai Jakutijoje (nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 141) Sigitas TUTLYS, Vilnius, www.voruta.lt XX a. istorinėse audrose prieš Lietuvos gyventojus buvo vykdomas genocidas – sovietinis ir nacistinis. Tai čia ir apžvelgiama Lietuvos gyventojų genocidas – Lietuvos žmonių žudynės ir kankinimas, jos gyventojų deportavimas ir kita nusikalstama...