Pagrindinis puslapis Lietuva Kaune pasirašyta Vienybės deklaracija „Vardan tos Lietuvos“

Kaune pasirašyta Vienybės deklaracija „Vardan tos Lietuvos“

Stasys IGNATAVIČIUS, Lietuvos Šaulių sąjungos atkūrėjas, LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas, www.voruta.lt

Lietuvos Respublikos himno – dr. Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ posmuose yra prasmingi žodžiai: „…vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“, kurie kiekvieną Lietuvos pilietį įpareigoja tautos vienybėje dirbti Tėvynei ir žmonių gėrybei.Vasario 16 d., Lietuvoje ir visame pasaulyje tautiečiams minint atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų, istorinėje Kauno karininkų ramovėje Kaune veikiančios ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos struktūras remiančios visuomeninės organizacijos – Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė), Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkas ats. kpt., dr. Jonas Andriškevičius), Asociacija Lietuvos karininkų ramovė (pirmininkas Rimas Žukas), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyrius (pirmininkė Ingrida Karalavičienė), Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius (pirmininkas ats. kpt. Vytautas Žymančius), Laikinosios sostinės atsargos ir dimisijos karininkų draugija (pirmininkas dim. plk. Algimantas Vaitkaitis) ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo Kauno skyrius (pirmininkas Algimantas Ragelis)  pasirašė Vienybės deklaraciją „Vardan tos Lietuvos“, kuria įsipareigojo ateityje kartu dirbti mūsų valstybės ir jos piliečių gerbūviui, ugdyti jaunosios kartos tautinę savimonę, puoselėti istorinę atmintį, rūpintis Nepriklausomybės gynėjų atminimo įamžinimu, stiprinti ir ginti Lietuvos Nepriklausomybę ir Laisvę. Šios organizacijos pratęsė tarpukario patriotinių organizacijų bendradarbiavimo tradiciją – 1938 m. vasario 16 d. istoriniuose Kauno įgulos karininkų ramovės rūmuose Karininkų ramovės valdyba, Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų sąjunga, Lietuvos atsargos karininkų sąjunga, Lietuvos karo invalidų sąjunga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija pasirašė „Brolybės dokumentą“.                     Valstybės atkūrimo 100-mečio proga Vienybės deklaraciją pasirašiusios organizacijos, palaikydamos glaudžius ryšius bendriems tikslams, veiks vieningai ir tai atneš daug našesnių ir apčiuopiamų veiklos rezultatų ne tik Kauno, bet ir Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Toks organizacijų susibūrimas neturėtų būti nepastebėtas ir valstybinių institucijų vadovams, nes daugelis šių patriotinių organizacijų narių svariai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – tai  pirmieji Sąjūdžio žaliaraiščiai, šauliai, savanoriai, Lietuvos kariuomenės karininkai ir kariai, pasieniečiai, policijos pareigūnai,…, kurie 1990-1991 metais apgynė Lietuvos Nepriklausomybę.                                                                                                                                                                                 Jeigu būsime vieningi, gerbsime savo valstybės istoriją, liksime ištikimi duotoms priesaikoms, Lietuvos Konstitucijai ir piliečio pareigai, tai mūsų ainiai ateityje švęs dar ne vieno tūkstantmečio Lietuvos Respublikos jubiliejų.