Kaip gauti paramą pagal ES Horizon programą?

Kaip gauti paramą pagal ES Horizon programą?

Programa ES Horizon siekiama stiprinti ES mokslo ir technologijų bazę ir kartu didinti jos pramonės konkurencingumą. Ši parama teikiama kaip dotacijos, dažniausiai skiriamos paskelbus konkursinius kvietimus teikti projektus.

2021-2027 m. laikotarpiui skirta 95,5 mlrd. eurų, todėl Horizon projektai yra plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos programa pasaulyje.

Kas gali teikti paraiškas pagal programą ES Horizon?

Konkursuose gali dalyvauti visi subjektai. Tai gali daryti universitetai, mažos, didelės ir vidutinės įmonės, taip pat viešosios įstaigos, fondai ar tarptautinės organizacijos.

Prieš ieškant konkursų ir pildant dokumentus reikia atsakyti į klausimą, ar projektas bus vykdomas atskirai, ar konsorciume. Pagal programą ES Horizon didžioji dauguma projektų vykdomi tarptautiniuose konsorciumuose. Konkurso kriterijuose vyrauja sritys, kuriose tobulinama arba kuriama nauja technologija, produktas ar paslauga, panaudojant projekto konsorciumą sudarančių partnerių žinias.

Konkurencijos reikalavimų persvara lemia, kad tarptautinio konsorciumo struktūrą turėtų sudaryti min. 3 subjektai.  Kiekvienas iš jų turi būti iš kitos Europos arba programos ES Horizon asocijuotosios šalies, taip pat iš trečiųjų šalių.

ES Horizon – informacija apie konkursus

Paraiškų teikimo procesas prasideda nuo registracijos. Tam reikia susikurti individualią paskyrą, kuri bus naudojama paraiškų teikimo procese ir įgyvendinant projektą, teikiant ataskaitas sistemoje. Pagrindinis veiksmas – patikrinti registracijos portale teisingumą.

Programa ES Horizon – nauda verslui

Dalyvauti programoje ES Horizon yra ambicingas uždavinys, kuriam reikia visapusiškai pasirengti: nuo didelio mokslinių tyrimų potencialo konsorciumo sudarymo, siūlomo sprendimo inovatyvumo patikrinimo iki vertinimo kriterijus atitinkančio pasiūlymo parengimo.

Kaip gauti šias programos ES Horizon dotacijas?

Skirtingai nuo daugumos dotacijų, kurių dydis ribojamas įmonės nuosavų lėšų suma, programos ES Horizon dotacijomis gali pasinaudoti bet kuris veikiantis juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo nuosavų lėšų dydžio. Tačiau Europos Komisija tikrina įmonės patikimumą ir tvarumą, kai teikiama atskira paraiška.

Programos ES Horizon konkursai – tai galimybė įmonėms gauti finansavimą novatoriškiems projektams, kuriems būdinga didelė mokslinių tyrimų rizika. Tarpdisciplininiai projektai, vykdomi tarp tarptautinių inovacijų lyderių, leidžia įgyti unikalios praktinės patirties, kuri padidina įmonės plėtros potencialą.

PR

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.