ES Horizon

Kaip gauti paramą pagal ES Horizon programą?
Įrašas

Kaip gauti paramą pagal ES Horizon programą?

Programa ES Horizon siekiama stiprinti ES mokslo ir technologijų bazę ir kartu didinti jos pramonės konkurencingumą. Ši parama teikiama kaip dotacijos, dažniausiai skiriamos paskelbus konkursinius kvietimus teikti projektus. 2021-2027 m. laikotarpiui skirta 95,5 mlrd. eurų, todėl Horizon projektai yra plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų paramos programa pasaulyje. Kas gali teikti paraiškas pagal programą ES...