Juozas Tonkūnas

Prieš gruodžio dvidešimtosios aušrą, po pusantro mėnesio sunkios ligos mirė mūsų Juozas Tonkūnas, tarnavęs, Dievui, Tėvynei, blaivybei, Vilniaus kraštui. Daugelis jo pasiges ir supras Juozo atliktų darbų reikšmę. Paskutinį kartą š. m. spalio 29 d. Rasų kapinėse jis spėjo paminėti Lietuvai nusipelniusius vilniečius.
Juozas Tonkūnas gimė 1933 m. balandžio 18d. Ruškelių kaime (Joniškėlio parapija, Pasvalio r.) Kazimieros ir Kazimiero Tonkūnų šeimoje, turėjusioje 6 vaikus: tris sūnus ir tris dukteris. Juozas buvo vidurinysis vaikas. Mokėsi Pasvalio gimnazijoje. Gręsiant tremčiai šeima pasitraukė į Šeduvos rajoną, o Juozukas išvažiavo į Kauną. 1949 m. įstojo į Kauno politechnikumą.  Baigęs gavo paskyrimą į Vilnių, į Miesto apšvietimo tinklus. Įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo fiziką, vėliau perėjo į KPI Vilniaus filialo vakarinį skyrių. Dirbo Projektavimo- konstravimo biure, „Orgtechnikoje“, „Puntuke“.
Atkūrus Lietuvos valstybę Juozas daug dirbo dešimtyje visuomeninių ir religinių organizacijų. Buvo aktyvus Lietuvos blaivybės fondo, Maldos ir liaudiško giedojimo grupės „Karunka“, pasauliečių pranciškonų, Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios bendruomenės, „Vilnijos“ draugijos valdybos, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“, „Raskilos“ klubo, Pasvaliečių bendrijos narys, bendradarbiavo su Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga,  Tarptautine veiklių žmonių bendrija,  skautais, valančiukais, rašė į „Lietuvos aidą“, „XXI amžių“, „Vorutą“ ir kitus leidinius.
Didžiuliai  Juozo nuopelnai rytų Lietuvai. Jis vadovavo tikybos, senųjų vilniečių grupėms, kasmetinėms Vilniaus grįžimo Lietuvai eitynėms į Rasų kapines, eitynėms į Trakus, globojo Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ lietuvišką vidurinę mokyklą. Jis nuoširdžiai padėjo etninėms lietuvių žemėms –Pelesos, Gervėčių kraštams, dalyvavo prie Apso statant šv. Mergelės Marijos skulptūrą su vieninteliu lietuvišku užrašu šiose vietose „Šventoji Marija, globok mūsų kraštą“.
Tikimės, kad nuo šiol ir Juozas su šypsena žvelgdamas iš Aukštybių mums toliau padės.
Juozas Tonkūnas pašarvotas savo parapijoje Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios 1 šarvojimo salėje. Šv. Mišios už A.A. Juozą – gruodžio 22 d. (penktadienį) 8 val. 30 min. Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Karstas išnešamas 13 val. 30 min. Laidotuvės Kairėnų kapinėse.