Pagrindinis puslapis Lietuva Istorinė katalikiška fotosesija „Baltosios skarelės – Lietuvos 100 – mečiui“

Istorinė katalikiška fotosesija „Baltosios skarelės – Lietuvos 100 – mečiui“

 

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kun. Nerijaus Papirčio ir Vlados Čirvinskienės nuotraukos

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Visais laikais lietuvė  katalikė labai atsakingai, ištvermingai veikė ir tebeveikia, puoselėdama krikščioniškus, tautinius, patriotinius idealus mūsų tautoje (Tiesos ir Meilės keliu. Vilnius, Diemedis. 1995 m.) Visa  mūsų tauta  garbingai švenčia Lietuvos  Valstybės atkūrimo 100 – metį.

Todėl  Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyrius ir Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio  draugija pakvietė katalikes moteris, močiutes, mamas, dukras, anūkes  dalyvauti  istorinėje katalikiškoje  fotosesijoje „Baltosios skarelės – Lietuvos 100  – mečiui“  ir švęsti šią šventę kartu.

Vasario  16 d. Pasvalio katalikės moterys skubėjo į fotosesiją, pasirėdžiusios baltomis palaidinėmis, juodais sijonais ir pasipuošusios prie krūtinės prisegta trispalve širdute bei  gintarinias karoliais.  Moterys spindėjo dvasingumu, elegancija, didžiule Meile ir Pagarba.

Fotosesijai vadovavo Pasvalio  fotografas Artūras Juzefovičius.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios kun. Nerijus Papirtis šventina žvakes

Kiekviena dalyvė  atsinešė  savo paruoštą kuklią su tautine simbolika  šventinę dovanėlę,  kurią  įteikė bičiulei iš dešinės. Dalyvė  iš Ličiūnų  (Pasvalio r.) Joana Kairienė  pasveikino  Pasvalio parapijos kunigus bei renginio  idėjos autorę  savo šeimos  iškeptos ruginės duonos kepalu,  kurį papuošė trispalve juostele.

Po fotosesijos bažnyčioje buvo pašventintos žvakutės, kurias katalikės moterys padėjo ant kunigų, knygnešių, savanorių, laisvės gynėjų kapų bei prie atminimo paminklų.

,,Baltosios skarelės“  savo meilę  Dievui ir Lietuvai patvirtino apglėbdamos malda ir  tautine giesme  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.  Akcijos metu  dalyvių širdis nuoširdumu ir malda šildė  Pasvalio dekanas kun. Henrikas Kalpokas, kun. Nerijus Papirtis,  monsin. Povilas Miškinis  bei parapijiečiai  ir miesto bendruomenės nariai.

Pasvalietės Vlada Čirvinskienė – idėjos „Baltosios skarelės – Lietuvos – 100 -mečiui“ autorė ir Laimutė Zigmuntienė – Šeimos muziejaus įkūrėja prie Lietuvos valstybės vėliavų

Po šio renginio  pasvaliečiai skubėjo į  Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimo ceremoniją Vytauto Didžiojo aikštėje bei Šv. Mišias, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo  100 – mečiui.

Po Šv. Mišių vyko koncertas „Aš – dalis tavęs“. Dalyvavo Pasvalio mišrus choras „Canticum novum“ ( vad. Rimvydas Mitkus), Gintaro Kutkausko teatras (vad. Ramunė Uždavinienė), solistė Rasa Andžiuvienė.

Gyvuok amžių amžiais mūsų nuostabioji  Lietuva!