Pagrindinis puslapis Sena Voruta Istorijos atradimas: lietuvininkai Teksase

Istorijos atradimas: lietuvininkai Teksase

Uostamiesčio Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, minint Mažosios Lietuvos tautinės tarybos akto paskelbimą, 2009 m. lapkričio 30–ąją, atidaryta paroda „Pirmieji lietuviai Teksase“.
 
Projektas „Pirmieji lietuviai Teksase“ atskleidė naują istorijos faktą, jog pirmieji emigrantai į Ameriką išvyko dar 1852 metais iš Mažosios Lietuvos ir apsistojo Teksaso valstijoje. Iki šiol manyta, jog pirmoji lietuvių emigracijos banga kilo XIX a. devintame dešimtmetyje ir emigrantai susispietė daugiausiai Pensilvanijos valstijoje, aplink anglies kasyklas.
 
Lietuvių, tiksliau, lietuvininkų, paieškas Teksase pradėjo šioje valstijoje gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietuvos palikuonė Patsy Hand (protėviai – Lundschen). Paprastas klausimas – iš kur kilo protėviai? – ponią Patsy įtraukė į geneologinius, topografinius, istorinius tyrimus, kurie ją nuvedė į Rytų Prūsiją, tiksliau – į Mažąją Lietuvą, į Šilutės, Pagėgių, Ragainės, Labguvos, Gumbinės apylinkes.
 
Vienos šeimos istorijos tyrimai peraugo į kitų Teksaso lietuviškų šeimų protėvių paieškas. Vėliau į šiuos istorinius, socialinės antropologijos tyrimus įsijungė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas dr. Vytis Čiubrinskas, televizijos operatorius Juozas Mažonas, JAV gyvenantys lietuviai Jonas Limantas, Romas Šležas, dr. Milda Bakšytė–Richardson, Reda Veitas–Limantienė, Liuda Žiaugra, surengę ekspedicijas į pietų Teksasą. Visų šių žmonių veiklos dėka sukaupta didžiulės apimties dokumentinė –ikonografinė, filmuota medžiaga tapo projekto „Pirmieji lietuviai Teksase“ pagrindu.
 
Projektą sudaro trys neatskiriamos ir viena kitą papildančios dalys: paroda, katalogas ir videofilmas.
 
Eimanto Chachlovo nuotr.