Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Gintautas Steponavičius. Ką gali padaryti maža, bet vieninga tauta

Gintautas Steponavičius. Ką gali padaryti maža, bet vieninga tauta

 

Sporto vakaras

Gintautas STEPONAVIČIUS, JAV LB Waukegan- Lake County lietuvių apylinkės pirmininkas, Čikaga, www.voruta.lt

Kiekviena tauta savo istorijoje turi bent keletą datų kurių nevalia pamiršti arba kuriomis gali didžiuotis. Viena iš tokių datų lietuvių tautos istorijoje – Sausio 13 toji. Šią dieną lietuviai parodė ką gali padaryti maža, bet vieninga tauta.

Turbūt tikrai nemažai dabar Jungtinėse Valstijose gyvenančių tautiečių prisimena  tą 1991-ų sausio  naktį, kada  kareiviai ir tankai apsupo televizijos bokštą, kaip ryžtingi ir beginkliai lietuviai  drąsiai pasipriešino sovietų okupacijai… Kaip  2-ą valandą nakties buvo nutraukta televizijos transliacija iš Vilniaus ir televizorių ekranuose įsiviešpatavo tamsa… Nežinomybė ir mintys – kas bus toliau – pakibo ore, tankiau ėmė plakti širdys… Tas, kas tuo metu buvo Lietuvoje, tikrai nepamirš to jausmo…

Šv. Mišios

Dabar, net ir praėjus 27 metams, labai svarbu nepamiršti tos dienos įvykių. Šiais metais ypatingai stipriai po visą pasaulį nuvilnijo Sausio 13 – osios įvykių paminėjimų banga. Internetą užpildė nuotraukos ir aprašymai, kaip visame pasaulyje šią datą paminėjo tautiečiai. Mes, Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės valdyba taip pat „sukome galvas“  kaip paminėti šį svarbų mūsų tautai įvykį. Todėl su viena kilusia idėja sutiko visi nariai.  Ji buvo labai paprasta – norint, kad kuo įmanoma daugiau lietuvių, gyvenančių šiauriniuose Čikagos priemiesčiuose prisimintų bei paminėtų sausio 13 – tąją, reikia į bendrą akciją įtraukti mūsų kraštuose veikiančus šokių kolektyvus, mokyklą, parapijiečius ir visiems prisisegti neužmirštuolės žiedą. Tuo būdu vėl parodytume, kad esame vieningi, kad esame kartu, kad neužmiršome. Šios akcijos reikalingumu bei prasmingumu nesuabejojo  lietuviškų pamaldų šiaurinėje Ilinijaus pusėje organizatorė Violeta Rutkauskienė,  Gedimino Lituanistinės mokyklos direktorė Jurita Gonta, „Laumės“ kolektyvo  vadovė Vaida Indriliunas, „Rusnės“ vadovė Nijolė Černiauskienė. Šių žmonių dėka sausio 13 –14 dienomis didelis būrys lietuvių, nors ir skirtingose vietose, pasipuošė neužmirštuolių žiedais, kuriuos parūpino Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės valdyba.

Šokių kolektyvas Rusnė

Mokykla

Nors už klasių langų buvo šaltoka, to negalėjai pasakyti apie atmosferą, tvyrančią GLM. Vaikai, pasipuošę palaidinėmis su mokyklos simbolika, susidomėję klausėsi savo mokytojų pasakojimų apie tuos tolimus 1991 – ųjų sausio įvykius. Atrodė, kad neužmirštuolių žiedai, priklijuoti mokinių ir mokytojų  kairėje krūtinės pusėje, skleidė šilumą ir ramybę. Bet tuo pačiu ir virpino širdį, leido suvokti, kad tauta gyvuoja ir gyvuos tol, kol nepamiršime savo praeities. Mokytojai ir tėveliai  – nesustokite, ugdykite vaikuose meilę savo tėvų ir senelių kraštui….

Šokių kolektyvas Laumė

Laumė

Tikrai nekasdieniškai praėjo repeticija šiame šokių kolektyve. Paminėti tų tragiškų sausio įvykių šokėjai susirinko anksčiau.  Prisiminti buvo ką, nes beveik visi kolektyvo nariai tuo metu buvo Lietuvoje. Prisisegę neužmirštuolės žiedus ir trumpam sustoję  nuotraukai, šokėjai nusprendė, kad, pažymint šią svarbią mūsų tautai datą, galima dvigubai daugiau prakaito išlieti šokių aikštelėje.

Sekmadieninės mišios

Kas antrą mėnesio sekmadienį Santa Maria del Popolo parapijos koplyčioje vykstančiose mišiose lietuvių kalba taip pat buvo paminėti sausio 13-osios įvykiai. Sužinoję apie akciją, susirinkusieji  ant krūtinių klijavosi neužmirštuolių lipdukus, dalinosi prisiminimais. Kunigo Gedimino Keršio vedamos Šv.Mišios buvo aukojamos ne tik už sausio įvykiuose žuvusius, bet ir už visus kitus tautiečius, paaukojusius savo gyvybę vardan Lietuvos laisvės.

Gedimino Lituanistinė Mokykla     

Rusnė

Prie sausio įvykių paminėjimo suruoštos akcijos prisijungė ir šis šokių kolektyvas. Jo vadovė Nijolė savo šokėjams išdalino Waukegan – Lake County lietuvių bendruomenės valdybos paruoštus neužmirštuolių lipdukus ir paprašė tyloje pagerbti žuvusius prie televizijos bokšto. Net repeticijos metu vykusiose pertraukėlėse šokėjos dalinosi prisiminimais.

Sporto vakaras

Šį kartą bendruomenėje jau pamėgtas renginys buvo suorganizuotas būtent Sausio 13 – ajai  ir skirtas šiai datai paminėti. Maloniai nustebę vakaro dalyviai puošėsi neužmirštuolių lipdukais, kuriuos dalino bendruomenės valdybos nariai. Iš besirenkančių į sporto vakarą žmonių veidų matėsi, kad beveik visi nors trumpam mintyse sugrįžo ir prisiminė tuos baisius sausio įvykius. Misija įvykdyta! Atmintis – galinga jėga. Prisiminkime savo tautos istoriją, didžiuokimės ja, o neužmirštuolės žiedą nešiokime savo širdyse kiekvieną dieną.

Sporto vakaras

Mes, Waukegan – Lake County lietuviai, esame tik maža dalelė po visą pasaulį išsibarsčiusių tautiečių. Mums buvo malonu būti kartu su visais, kurie nesvarbu kokiu būdu, bet paminėjo bei prisiminė šią skaudžią mūsų tautai datą. Nepaprastai didelis Ačiū visiems, kas buvo su mumis, kas prisilipdęs neužmirštuolės žiedą pasakė – aš prisimenu. Tikiu, kad buvo dar daug tautiečių, kurie, net ir nedalyvavę mūsų surengtoje akcijoje, prisiminė Sausio 13-tosios įvykius. Ačiū jums visiems! Būkime vieningi, būkime kartu! Vardan Tos Lietuvos – Vienybė Težydi!