Norilsko kalinių sukilimas

Pagrindinis puslapis Norilsko kalinių sukilimas
Mirė partizanas Juozas Aleksa (1930-2023)
Įrašas

Mirė partizanas Juozas Aleksa (1930-2023)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr .Arūnas Bubnys savo ir visos Centro bendruomenės vardu reiškia užuojautą dėl partizaninio judėjimo dalyvio, pogrindžio aktyvisto, tremtinio, politinio kalinio, Norilsko kalinių sukilimo dalyvio Juozo Aleksos mirties. ,,Šio žmogaus netektis mums primena garbingą ir labai sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio niekada nepamiršime. Sunkią netekties valandą nuoširdžiai...