Lietuvių dailės muziejaus galerija „Siela“

Pagrindinis puslapis Lietuvių dailės muziejaus galerija „Siela“
Išeivijoje kuriančių poetų eiles nutvieks šviesos ir transformacijų simbolika
Įrašas

Išeivijoje kuriančių poetų eiles nutvieks šviesos ir transformacijų simbolika

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Vilmantija Petruškevičiūtė McCarthy, Teresė Pautieniūtė Bogutienė, Rasa Stefa Miliauskas, Janina Tintirytė Sučylienė, Jadvyga Musteikienė, Sandra Avižienytė, Lina Miškinytė Tumasonienė, Aldutė Petrus Česnulevičienė, Eglė Vizgirdaitė Garbenis, Ilona Skutulienė, Ina Stunžytė. Antroje eilėje: Valdas Aušra, Jonas Skirbutas, Zenonas Gailius, Linas Umbrasas, Algis Dirda, Vykintas Genys, Alvidas Pakarklis, Arūnas Šatkus, Gabriella Dimaitė...

Pasaulio lietuvių centre Lemonte – kasmetinė pavasario mugė
Įrašas

Pasaulio lietuvių centre Lemonte – kasmetinė pavasario mugė

Šiųmetė pavasario mugė sukvietė gausų būrį dalyvių ir svečių. Živilės Gurauskienės nuotr. „Dirvos” korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Čikaga, Lemontas, www.voruta.lt Gegužės 16 dieną, Bažnyčiai švenčiant Kristaus žengimo į Dangų iškilmę, kuri minima keturiasdešimt dienų po Velykų, Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), po Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ aukojamų šv. Mišių, išeivijos...

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta
Įrašas

Živilė Gurauskienė. Išeivijoje kuriančius poetus apjuosė Laumės juosta

„JAV lietuvių poezijos pavasaris ’21” dalyviai ir vakaro svečiai. Živilės Gurauskienės nuotr. „Dirvos“ korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Lemontas, www.voruta.lt „Mūsų yra tik tiek, kiek atiDUODAME savęs kitiems”. Sandra Avižienytė Š. m. balandžio 10 d. 6 valandą vakaro Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ nuvilnijo kasmetinis, jau tradiciniu tapęs  renginys „JAV lietuvių poezijos...