Antanas Lukša

Pagrindinis puslapis Antanas Lukša
Antano Lukšos 100-ųjų gimimo metinių minėjimas
Įrašas

Antano Lukšos 100-ųjų gimimo metinių minėjimas

Antanas Lukša-Arūnas 2023 m. gegužės 31 d. sukanka 100 metų, kai gimė ANTANAS LUKŠA – Laisvės kovotojas, karys savanoris, buvęs politinis kalinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ilgametis vadovas ir Garbės pirmininkas, Prienų garbės pilietis, Vyčio Kryžiaus kavalierius. Antanas Lukša – legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto brolis. Antano Lukšos 100 -ųjų gimimo metinių minėjimas vyks...

Įrašas

LPKTS jubiliejinis suvažiavimas Kaune

LPKTS – 25 metai 2013 m. spalio 12 dieną Kauno Sporto halėje įvyko jubiliejinis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) suvažiavimas. Tos pačios dienos rytmetyje Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios už mirusius politinius kalinius ir tremtinius. Į Sporto halę susirinko daugiau nei keturi tūkstančiai politinių kalinių ir tremtinių, jų vaikų ir vaikaičių. Suvažiavimą...

Įrašas

Iškilmės Veiveriuose

Stasys Ignatavičius ir Gintautas Tamulaitis, LŠS Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliai Man šlamėtų šilai, man žvaigždynai žėrėtų,                                                                  Ir svaigintų papievių kvapu,                                                                  Jei partizano akim į mane nežiūrėtų,                                                                  Melsvos akys iš brolių kapų…. (Partizanų daina) Birželio 15-ąją, minint Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas, Prienų rajono Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje...