Europos Parlamente bus minimos 82-osios tremčių metinės bei skaitomi ištremtųjų vardai

Europos Parlamente bus minimos 82-osios tremčių metinės bei skaitomi ištremtųjų vardai

Lietuvės tremtinės Kiusiūre, pakeliui iš Trofimovsko į naują tremties vietą – Jakutską. Iš kairės: Sofija Kazlauskienė, Hilda Tautvaišienė, Audangė Vilkaitytė, Ona Šnirienė, Genovaitė Štarienė, Eugenija Giedrikienė. 1946 m.genocid.lt archyvo nuotr.

Pirmą kartą istorijoje Europos Parlamentas birželio 14 d., trečiadienį, Strasbūre oficialiai minės masinius sovietų vykdytus trėmimus iš Vidurio ir Rytų Europos, renginio metu bus skaitomos  ištremtųjų pavardės bei pagerbtas jų atminimas.

Iki šiol tremtinių pavardžių skaitymas buvo inicijuojamas ELP frakcijos vicepirmininkės Rasos Juknevičienės, kuri analogiškus minėjimus EP organizavo 2022 ir 2021 metais. Europos Parlamento vadovybės sprendimu šis renginys tapo tradiciniu ir vyks kasmet Strasbūre arba Briuselyje.

Šiemet renginys vyks minint 82-ąsias sovietinių masinių trėmimų, kurie nusirito per sovietų okupuotas Baltijos šalis ir dėl kurių dešimtys tūkstančių žmonių buvo priverstinai masiškai perkelti į tolimiausius SSRS kampelius, pradžios metines.

Lietuviai tremtiniai miško kirtavietėje. Irkutsko sr., 1952 m. genocid.lt archyvo nuotr.

„Neįvertinti ir neįvardyti nusikaltimai gimdo šiandieninius totalitarizmus. Esame XXI a. stalininio tipo režimo prie pat ES sienos liudininkai, o jo nusikaltimai, tokie kaip masinės žudynės, naikinimai, trėmimai ir gulagai, vėl kartojasi. Turime pasimokyti iš praeities ir dabarties ir nevengti priimti drąsių sprendimų, kad sustabdytume šį užburtą ratą“, –  tvirtina Rasa  Juknevičienė.

Renginį atidarys Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola, jame dalyvaus ir pavardes skaitys įvairių ES valstybių europarlamentarai, šių šalių ambasadų ir diasporos bendruomenių atstovai, tai pat dalyvaus tremtinių organizacijų iš Lietuvos atstovai, dainas atliks ansamblis „Raskila“.

Minėjimo metu bus skaitomos sovietų režimo prievarta ištremtų žmonių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Lenkijos, Ukrainos ir Moldovos pavardės.

Kitose Europos valstybėse taip pat plinta iniciatyva pagerbti ištremtųjų atminimą – Europos atminties ir sąžinės platforma birželio 14 d. Vroclave (Lenkija) organizuoja sovietų vykdytų tremčių minėjimą.

EP narių A. Kubiliaus, R. Juknevičienės ir L. Mažylio biuras