Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėl Respublikos Prezidento pareiškmų

Dėl Respublikos Prezidento pareiškmų

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. gruodžio 30 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Respublikos Prezidento 2003 m. balandžio 11 d. dekretas ta apimtimi, kuria Lietuvos Respublikos pilietybė buvo išimties tvarka suteikta Jurijui Borisovui, prieštarauja Konstitucijai ir Pilietybės įstatymui.

Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas 2003 m. gruodžio 31 d. paskelbė viešą pareiškimą, kuriame teigiama, kad šiame Konstitucinio Teismo nutarime „politika nusvėrė teisę“. Pareiškime šis Konstitucinio Teismo nutarimas pavadintas dokumentu su politiniu atspalviu. Šitaip Konstitucinio Teismo nutarimas pavadintas ir Respublikos Prezidento naujametiniame sveikinime Lietuvos žmonėms.

Ar teisės aktai, taigi ir Respublikos Prezidento dekretai, atitinka Konstituciją, sprendžia tik Konstitucinis Teismas – nepriklausoma teisminės valdžios institucija, vykdanti konstitucinį teisingumą ir oficialiai aiškinanti Konstituciją. Pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo nutarimai yra galutiniai ir neskundžiami. Taigi pagal Konstituciją jokia valstybės valdžios institucija, joks valstybės pareigūnas, taip pat ir valstybės vadovas, neturi teisės viešai kvestionuoti Konstitucinio Teismo nutarimų. Konstitucinio Teismo nutarimus visiems privalu besąlygiškai vykdyti.

Minėti Respublikos Prezidento, kurio dekretas buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, priekaištai Konstituciniam Teismui – tai akivaizdus bandymas pasėti abejonę Konstituciniu Teismu ir konstituciniu teisingumu apskritai, sukelti nepasitikėjimą Konstitucinio Teismo aktais, kvestionuoti jų galią ir būtinumą juos vykdyti.

Tokie Respublikos Prezidento pareiškimai traktuotini ir kaip mėginimas Konstitucinį Teismą įtraukti į jam iš principo svetimą politinę polemiką. Konstitucinis Teismas nesileis į ją įtraukiamas. Jis ir toliau vykdys savo konstitucinę priedermę ir vadovausis tik Konstitucija.

Naujienos iš interneto