Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dėl Lentvario prijungimo

Dėl Lentvario prijungimo

Dėl Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projekto (Nr.4-1173Į)
Tikslai (esmė): Įstatymo projekto tikslas – pakeisti Vilniaus miesto ir Trakų rajono savivaldybių teritorijų administracines ribas. Siūloma Trakų rajono savivaldybės Lentvario miestą ir už patvirtintų Lentvario miesto teritorijų ribų esančias 8 teritorijas priskirti Vilniaus miesto savivaldybei. Pagal Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1981 m. įsaką yra patvirtintos Lentvario miesto dabartinės ribos, į kurias nepatenka 8 žemės sklypai, kuriuos įstatymo projektu yra siūloma priskirti Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuos žemės sklypus siūloma priskirti Vilniaus miesto savivaldybei, nes jie yra integruoti į Lentvario miestą.
Įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į Lentvario miesto gyventojų iniciatyvą dėl miesto prijungimo prie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos. Iš 9156 balso teisę turinčių Lentvario seniūnijos gyventojų už Lentvario miesto teritorijos priskyrimą prie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos pasisakė 2891 gyventojas (96,3 proc. dalyvavusių apklausoje gyventojų).