Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dar kartą apie užmirštus herojus

Dar kartą apie užmirštus herojus

Šiais Mindaugo metais tiek daug apie jį prirašyta ir tiek liaupsių skirta tam pirmam ir vieninteliam Lietuvos karaliui, kad jau ėmė ir nusibosti. Gal ir Mindaugui bus taip, kaip atsitiko Vytautui Didžiajam, kai po iškilmingo 1930 metų jubiliejaus kažkas parašė knygą, pavadintą “Vytautas Mažasis”, nes, rodos, jis tikrai buvo mažo ūgio.
Beje, negirdėjau, kad kas nors būtų vadinęs Napoleoną mažuoju…
Bet grįžkime prie Mindaugo, prie jo paminklo, kurį sukūrė Regimantas Midvikis. Tai dar vienas paminklas, gadinantis gražią Vilniaus miesto panoramą. Nesuprantu, kodėl mūsų valdovai, kurių paminklai kuriami, vaizduojami sėdintys, stovintys arba beklaupiantys.
Argi neužteko Gedimino, nevykusiai padaryto ir nevykusiai pastatyto pagal labai vykusį V.Kašubos projektą?
Bet ką gi padarysi, matyt, tautai reikėjo paminklų, kad pradėtų suprasti savo krašto istoriją ir per paminklus, nuo mokyklos suolo, išmoktų gerbti savo prabočius.
Bet gal mes pamirštam, kad Mindaugas, Gediminas ir Algirdas nestatė sau paminklų, jie statė Lietuvą. Lietuvos bajorai savo vardams įamžinti statė dvarus, bažnyčias ir mokyklėles. Dabar statom valdovų rūmus ir paminklus Gediminui ir Mindaugui, tačiau nestatome Lietuvos.
Tai nereiškia, kad tų paminklų statymas arba atstatymas nėra prasmingi, – visos tautos vienu arba kitu metu statė savo valdovams paminklus. Didžiuotis tuo, ką mūsų ainiai padarė, – tai netgi pareiga, bet pirmiausia reikia atstatyti nuniokotą kraštą, statyti miestus, namus, mokyklas, ligonines, tiesti kelius, kurti ūkius. Tai padarę galėsime pradėti statyti paminklus. Nei Mindaugas, nei Gediminas nebūtų iš pradžių statę paminklų, o tik vėliau – valstybę.
Neseniai minėjau mūsų tautos tremtinius, kuriuos jau baigiam užmiršti. Gal reikėtų jiems pastatyti paminklą, ir ne vieną (kur nors pakampyje), bet milžinišką, panašų į tą, kurį vokiečiai Berlyne statys nukentėjusiems nuo holokausto žydams prisiminti.
Argi tie visi tūkstančiai Sibiro ir Maskvos lagerių kankiniai neverti paminklo? O kur visi kiti lietuviai – pasaulio tremtiniai, vadinamieji išeiviai? Ar jie neverti paminklo?
Ne, mes turim juos nusipirkti aukodami Valdovų rūmams atstatyti arba prisidėdami prie Mindaugo ar ko nors kito paminklo.
Bet tebūnie tiek apie tuos paminklus…