Pagrindinis puslapis Sena Voruta Artėja Vilniaus arkikatedros bazilikos atšventinimo dvidešimties metų sukaktis

Artėja Vilniaus arkikatedros bazilikos atšventinimo dvidešimties metų sukaktis

Vasario 5 d. minėsime Vilniaus arkikatedros bazilikos atšventinimo dvidešimties metų sukaktį. 1989 metų vasario 5 d. Lietuvos katalikai atgavo Vilniaus arkikatedrą, kuri buvo iš jų atimta 1950 m. ir veikė kaip Paveikslų galerija bei vargonų muzikos koncertų salė.
Sugrąžintą Katedrą, dalyvaujant minioms tikinčiųjų, atšventino tuometinis Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Šis įvykis bus minimas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje: 11 val. Mišiose melsis Vilniaus arkivyskupijos kunigai, o 17.30 val. bus aukojamos iškilmingos padėkos Dievui šv. Mišios, kurioms, tikimasi, vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Pirmoji krikščionių šventovė dabartinės Katedros vietoje iškilo karaliaus Mindaugo laikais – apie 1251 m. Krikštijant Lietuvą, 1387 m., Jogailos nurodymu šioje vietoje pradėta statyti ir Vilniaus vyskupijos katedra, dedikuota šv. Stanislovui ir šv. Vladislovui.
Katedra ne kartą degė, buvo remontuojama, perstatoma: dabartinis Vilniaus katedros pastatas iškilo XVIII a. pabaigoje pagal žinomo architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projektą.
1989 m. tikintiesiems grąžinus ir vėl pašventinus katedrą, į savo vietas grįžo bažnytinio meno kūriniai, išgrobstytos relikvijos.