Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Vietinė rinktinė „Laisvės kryžkelės“ (II) – Povilas Plechavičius ir Lietuvos vietinė rinktinė

„Laisvės kryžkelės“ (II) – Povilas Plechavičius ir Lietuvos vietinė rinktinė

Tęsiame bendrą „Bernardinai.lt“, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir „Žinių radijo“: projektą. Antroji projekto medžiaga pasakoja apie iki šiol daug ginčų keliančią asmenybę – brigados generolą, Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininką, Lietuvos vietinės rinktinės organizatorių ir vadą – Povilą Plechavičių.
Generolas gimė 1890 m. vasario 1 d. Mažeikių apskrities Židikų valsčiuje, Bukančių viensėdyje. Mirė 1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje.
1914 m. baigė Orenburgo kavalerijos karo mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Nuo 1918 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1921 m. – I husarų pulko vadas. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1926 m. – Prahos karo akademiją. Vienas iš 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo organizatorių. Nuo 1927 m. rugpjūčio – Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas. 1929 m. vasario 13 d. išėjo į atsargą. 1940 m. birželio 15 d. prasidėjus sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją. 1941 m. vasarą grįžo į Lietuvą. 1944 m. Kaune suorganizavo Lietuvos vietinę rinktinę ir jai vadovavo. Atsisakęs vykdyti vokiečių reikalavimą rinktinę perduoti vokiečių valdžiai, 1944 m. gegužės 15 d. kartu su kitais rinktinės štabo nariais buvo suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą. Vėliau paleistas, bet paliktas gestapo priežiūrai. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. išvyko į JAV. Nuo 1950 m. – Lietuvos veteranų sąjungos Ramovė centro valdybos pirmininkas.
Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1923), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928 m.), Italijos Corona d’Italia 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928), Nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos atminimo medaliu. Dar tarnaudamas Rusijos kariuomenėje buvo apdovanotas Šv. Jurgio kryžiumi. Po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (2004).
Vertinant generolą Povilą Plechavičių nuolat kyla daugybė prieštaravimų, bandoma sumenkinti generolo nuopelnus ir visuomenėje sukelti abejonių dėl jo veiklos.

Nuotraukoje: Majoras P. Plechavičius kartu su vadovaujamo pulko husarais apie 1923 m.

www.bernardinai.lt

Naujienos iš interneto