Lietuvos Vietinė rinktinė

Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Vietinė rinktinė
Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos vietinė rinktinė ir nauji bandymai mobilizuoti Lietuvos vyrus 1944 metais
Įrašas

Dr. Arūnas Bubnys. Lietuvos vietinė rinktinė ir nauji bandymai mobilizuoti Lietuvos vyrus 1944 metais

Dr. Arūnas BUBNYS, www.voruta.lt Artėjantis Rytų frontas ir nepavykę bandymai įtraukti Lietuvos jaunimą į SS legioną ir vermachto dalinius vertė okupacinį nacių režimą keisti savo politiką Lietuvoje, leisti patiems lietuviams mobilizuoti savo karinius dalinius. 1943 m. lapkričio 23-24 dienomis posėdžiavę generaliniai tarėjai ir vadinamoji Tautos taryba atmetė Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organizavimo planą SS legiono forma...

„Žemaitijos valdovo“ P. Plechavičiaus pastangomis su šaknimis buvo išrautos bolševizmo užuomazgos
Įrašas

„Žemaitijos valdovo“ P. Plechavičiaus pastangomis su šaknimis buvo išrautos bolševizmo užuomazgos

 Gen. Povilas Plechavičius. partizanai. org nuotr. Kazys BLAŽEVIČIUS, buvęs Vietinės rinktinės kariūnas, www.xxiamzius.lt Generolas P. Plechavičius buvo nepaprasta asmenybė pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Pagarsėjo ypatinga drąsa, neapykanta Lietuvos priešams ir didžiule meile tėvynei. Tautos istorijoje jis įsitvirtino trimis žygdarbiais: nepriklausomybės pradžioje, 1918-1919 metais, likvidavo bolševizmo užuomazgas Žemaitijoje; taikiu būdu įvykdė 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą;...

Lietuvos Vietinė rinktinė
Įrašas

Lietuvos Vietinė rinktinė

LVR kariai dėvėjo vokiškas uniformas, tačiau jos buvo paženklintos išskirtiniu lietuvišku antsiuvu www.voruta.lt Lietuvos Vietinė rinktinė vok. „Litauische Sonderverbande“ – 1944 m. vasario 16 d. generolo Povilo Plechavičiaus įkurta sukarinta organizacija Lietuvos valstybei atkurti ir jos sienoms ginti. Vietinės rinktinės sukūrimas Nacistinė valdžia, 1942 m. pablogėjus padėčiai Rytų fronte, panoro organizuoti lietuviškąjį SS dalinį, analogišką sukurtiems...

Lietuvos vietinė rinktinė ir jos štabo narių suėmimas bei kalinimas Salaspilio lageryje 1944 metais
Įrašas

Lietuvos vietinė rinktinė ir jos štabo narių suėmimas bei kalinimas Salaspilio lageryje 1944 metais

Per visą nacių-sovietų karo laikotarpį Lietuvos visuomenėje buvo gyvybinga Lietuvos kariuomenės atkūrimo idėja. Netrūko ir realių bandymų šią idėją realizuoti. Lietuvių aktyvistų fronto (LAF-o) ir 1941 m. Birželio sukilėlių, jų iškeltos Lietuvos Laikinosios vyriausybės deklaruotuose dokumentuose ir praktiniuose veiksmuose, 1942-1944 m. susiformavusios lietuvių antinacinės rezistencijos planuose minėta idėja vis atgimdavo ir buvo svarstoma.  Nacistinės okupacijos...

Įrašas

Ten, kur amžinąją ramybę ošia Aukštųjų Panerių pušys

Gytis Subačius, Vilnius Jau tapo graži ir prasminga tradicija gegužės 20-ąją Aukštųjų Panerių memoriale pagerbti čia nacių sušaudytus Vietinės rinktinės karius. Broliškame kape jų ilsisi aštuoniasdešimt trys. Tai buvę Vietinės rinktinės 306 ir 310 batalionų kariai. Tragedija, kaip liudija istorikai, vyko gegužės 17, 18 ir 21 dienomis, kai kilo atviras konfliktas su vokiečių karine vadovybe,...

Įrašas

„Laisvės kryžkelės“ (II) – Povilas Plechavičius ir Lietuvos vietinė rinktinė

Tęsiame bendrą „Bernardinai.lt“, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir „Žinių radijo“: projektą. Antroji projekto medžiaga pasakoja apie iki šiol daug ginčų keliančią asmenybę – brigados generolą, Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininką, Lietuvos vietinės rinktinės organizatorių ir vadą – Povilą Plechavičių. Generolas gimė 1890 m. vasario 1 d. Mažeikių apskrities Židikų valsčiuje, Bukančių viensėdyje. Mirė 1973...

Įrašas

Vietinės rinktinės kario Antano Kramiliaus prisiminimai. Po vietinės rinktinės nuginklavimo

Prisiminimai Jūsų dėmesiui – dar niekur nepublikuoti buvusio Vietinės Rinktinės kario pono  Antano Kramiliaus prisiminimai, kuriuos, atsiklausęs autoriaus sutikimo, mums perdavė kolega iš militaria.lt forumo OHO. Labai ačiū gerbiamiems kolegai ir ponui Kramiliui, mielai leidusiam publikuoti prisiminimus čia. prisiminimai apima laikotarpį nuo Vietinės Rinktinės išformavimo iki karo pabaigos ir pirmųjų pokario dienų. Šiuos prisiminimus žurnale publikuosime...