Browsing Tag Vaclovas Aliulis

Bažnytinio paveldo muziejuje rengiamas kun. Vaclovo Aliulio MIC atminimo vakaras

Autorius: Data: 2015-09-25 | 10:03 | 0 komentarų

2015 m. rugsėjo 29 d., antradienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje rengiamas kun. Vaclovo Aliulio MIC atminimo vakaras. Renginyje pristatysime paskutines V. Aliulio parengtas knygas: „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“ (išleido „Magnificat leidiniai“) ir „Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų plačiau...

Bažnytinio paveldo muziejus

Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Vaclovas ALIULIS (1921 – 1944 – 2015)

Autorius: Data: 2015-05-26 | 14:17 | 0 komentarų

Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Vaclovas ALIULIS (1921 –  1944 – 2015)

Kun. Vaclovas Aliulis MIC. Evgenijos Levin nuotr. Gegužės 26 d. Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC. Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios plačiau...

In memoriam

Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas

Autorius: Data: 2013-10-05 | 17:56 | 0 komentarų

2013 m. spalio 4-ąją, šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną, sukako 25 metai nuo Vilniaus arkivyskupas emerito kard. Audrio Juozo Bačkio konsekravimo vyskupu. Prelatą A. J.  Bačkį, buvusį Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos pasekretorį, 1988 m rugpjūčio 5 d. paskirtą apaštališkuoju pronuncijumi Olandijoje, spalio 4-osios vakarą šv. Petro plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , , , , , , , , , ,

Asmenybė ir laikas: arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (1911–1991) gyvenimo stotys

Autorius: Data: 2012-12-06 | 10:15 | 0 komentarų

Asmenybė ir laikas: arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (1911–1991) gyvenimo stotys

Irena PETRAITIENĖ, Kaunas Gervėčiai: tėvas – pirmasis mokytojas Iš kurios pusės važiuotum į Gervėčius – iš Gėlūnų, Galčiūnų, Miciūnų, Mockos, Petrikų kaimų – iš visų pusių atsiveria kelrodė – Švč. Trejybės bažnyčia (1899–1903). Viena iš gražiausių Rytų Lietuvoje ir didžiausia katalikų šventovė Baltarusijoje: fasado plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pro Vita nr. 25

Autorius: Data: 2012-06-15 | 09:45 | 0 komentarų

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena 50-asis tarptautinis Eucharistinis kongresas iš Dublino tiesiogiai: http://saltandlighttv.org/iec/2012/watch-live-now Kongreso programa: http://www.iec2012.ie/index.jsp?P=108&n=141  *** DĖMESIO, saugokis, žudikai tave tyko keliuose! Balsas.lt 2012 06 14. Didėjančios piniginės baudos vairuotojų nuo plačiau...

Pro Vita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Turime naują užtarėją

Autorius: Data: 2012-06-05 | 09:28 | 0 komentarų

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Turime naują užtarėją

In memoriam Juozas Tunaitis „Sunkiai serga vyskupas Tunaitis... Vyskupas Tunaitis grįžo iš ligoninės... Vyskupas vėl ligoninėje... reanimacijoje... Šiąnakt mirė Vyskupas Tunaitis...“ Tokia žinia pasklido penktadienio (2012 m. birželio 1 d.) rytą, o po valandos jau skambina iš www.bernardinų.lt: „Tėveli, parašykite ką nors gyva apie mirusį plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , , ,

V. Aliulis – apie Velykas: Bažnyčios įstatymai dabar labai sušvelninti

Autorius: Data: 2012-04-04 | 09:45 | 0 komentarų

V. Aliulis – apie Velykas: Bažnyčios įstatymai dabar labai sušvelninti

Daiva ČERVOKIENĖ Kunigas, marijonų vienuolis Vaclovas Aliulis žinomas ne tik katalikų bendruomenei. Jis - ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys, ne vieno katalikiško leidinio iniciatorius, įvairių straipsnių, teologijos vadovėlių autorius, ne vieno tautiečio atmintyje įstrigęs prieš gerus du dešimtmečiais, tais pakiliais Sąjūdžio metais, plačiau...

Katalikų kunigai , , , ,

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys

Autorius: Data: 2012-02-02 | 08:08 | 0 komentarų

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašė ir keturi dvasininkai, tarp kurių buvo ir Kazimieras Steponas Šaulys. Jis – vienas iš žymiausių XX a. pradžios lietuvių politinio, socialinio ir tautinio atgimimo veikėjų – padėjo suformuoti nepriklausomos plačiau...

Signatarai , , , , , , , , , , , , ,

Arkivyskupo tremtinio Julijono Steponavičiaus gimimo metinių minėjimas

Autorius: Data: 2011-10-19 | 10:56 | 0 komentarų

Arkivyskupo tremtinio Julijono Steponavičiaus gimimo metinių minėjimas

Jurgita BRASIŪNAITĖ, Vilnius 2011 m. spalio 16 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo paminėtos arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 100-osios gimimo metinės. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą apie arkivyskupo gyvenimą bei veiklą pasakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas Juozas Tunaitis. Taip pat dalyvavo Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo plačiau...

Katalikų (arki)vyskupai , , , , , , , , , , , , , , ,

Giminės trauka ir šventė

Autorius: Data: 2011-07-08 | 09:11 | 0 komentarų

Giminės trauka ir šventė

Genė RADVILAVIČIŪTĖ (jubiliato pusseserės Veronikos vaikaitė), Vilnius Nenuilstančiam Bažnyčios ir kultūros darbininkui, marijonui kunigui Vaclovui Aliuliui 2011-ųjų pavasarį sukako 90 metų. Ta proga kovo 6 d. įvyko padėkos pamaldos Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, o plačiašakė Aliulių, Kuncų ir kt. giminė plačiau...

Katalikų kunigai , , , , , , , , , ,

Apie V. Aliulio fenomeną, seminaristų verbavimą ir dzūkišką išdidumą

Autorius: Data: 2011-03-14 | 16:08 | 0 komentarų

Apie V. Aliulio fenomeną, seminaristų verbavimą ir dzūkišką išdidumą

Faustas JONČYS 2011 m. kovo 14 d. kunigas, marijonas Vaclovas Aliulis šventė savo 90-ąjį gimtadienį. Nėra lengva glaustai pristatyti šią asmenybę: redaktorių, leidėją, publicistą, aktyvų visuomenininką..., kuris daugeliui paprasčiausiai yra tėvelis Vaclovas. Šia proga kalbiname keletą jubiliato bičiulių ir bendražygių, kurie įvairiu metu ir plačiau...

Katalikų kunigai , , , ,

Tėvui Vaclovui Aliuliui 90 metų! „Santarvės žmogus, nuolankus ir ištikimas mažiems darbams“

Autorius: Data: 2011-03-14 | 14:47 | 0 komentarų

Tėvui Vaclovui Aliuliui 90 metų! „Santarvės žmogus, nuolankus ir ištikimas mažiems darbams“

2011 m. kovo 14 d. Tėvui Vaclovui Aliuliui MIC sukako 90 metų. Šia proga prie mūsų mikrofono pakvietėme Tėvo Vaclovo bičiulį ir ilgametį bendradarbį, dabar Lietuvos ambasadorių prie Šventojo Sosto, Vytautą Ališauską. Jubiliejaus proga paprastai priimta vardinti švenčiančio asmens darbus. Nevardinsiu Tėvo Vaclovo Aliulio darbų. Jie ir tai plačiau...

Katalikų kunigai , , ,

V. Aliulis džiaugiasi, kad nekopė karjeros laiptais

Autorius: Data: 2011-03-14 | 14:30 | 0 komentarų

Monika PETRULIENĖ 90-metį minintis kunigas, liturginių tekstų vertėjas, redaktorius Vaclovas Aliulis dėkoja, kad Dievas jį apsaugojo nuo bažnytinės hierarchijos karjeros. Kunigas, liturginių tekstų vertėjas, redaktorius V. Aliulis mini 90-metį. Dvasininkas sako, kad pats dievas jį apsaugojo nuo bažnytinės hierarchijos karjeros ir leido gilintis į plačiau...

Katalikų kunigai , , ,

Sveikiname

Autorius: Data: 2011-03-14 | 13:47 | 0 komentarų

Vilniaus Žvėryno bažnyčioje 2011 m. kovo 6 d. kun. Vaclovą Aliulį MIC (centre) sveikino kardinolas Audrys Juozas Bačkis (dešinėje) ir prof. Vytautas Landsbergis (kairėje). Gražaus 90 metų jubiliejaus proga sveikiname kun. Vaclovą ALIULĮ MIC. Linkime Dievo palaimos, sveikatos, ištvermės. „Vorutos“ darbuotojai Jurgita Brasiūnaitė, Viktorija plačiau...

Katalikų kunigai , , , ,

Ses. A. Pajarskaitė MVS. Kunigas, labai paprastai nugalintis blogį meilingu gerumu

Autorius: Data: 2011-03-14 | 13:35 | 0 komentarų

2011 m. kovo 14 d. kunigas, marijonas Vaclovas Aliulis švenčia savo 90-ąjį gimtadienį. Šia proga kalbiname keletą jubiliato bičiulių ir bendražygių, kurie įvairiu metu ir įvairiomis aplinkybėmis artimai bendravo su kun. Vaclovu Aliuliu. Šis pokalbis - su ses. Albina M. J. Pajarskaite MVS, ilgamete kun. Vaclovo Aliulio bendražyge. Jus su kun. plačiau...

Katalikų kunigai , , ,

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra