Sveikiname

Vilniaus Žvėryno bažnyčioje 2011 m. kovo 6 d. kun. Vaclovą Aliulį MIC (centre) sveikino kardinolas Audrys Juozas Bačkis (dešinėje) ir prof. Vytautas Landsbergis (kairėje).

Gražaus 90 metų jubiliejaus proga sveikiname kun. Vaclovą ALIULĮ MIC. Linkime Dievo palaimos, sveikatos, ištvermės.

„Vorutos“ darbuotojai

Jurgita Brasiūnaitė, Viktorija Vaškytė, Aušra Virvičienė, Birutė

Žemaitaitytė, Viktoras Latvėnas, Juozas Vercinkevičius

Jono Česnavičiaus nuotr.

Voruta. – 2011, kov. 12, nr. 5 (719), p. 1.

Naujienos iš interneto