Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Žymi lietuvių išeivijos veikėja, kultūrininkė Marija Aliodija Bareikaitė –Remienė švenčia jubiliejų

Žymi lietuvių išeivijos veikėja, kultūrininkė Marija Aliodija Bareikaitė –Remienė švenčia jubiliejų

Žymi lietuvių išeivijos veikėja, kultūrininkė Marija Aliodija Bareikaitė –Remienė švenčia jubiliejų

M. Remienė susitinka su musninkiečiais.  2018 m. birželis. J.Vercinkevičiaus nuotr.

www.voruta.lt

Žymi lietuvių išeivijos veikėja, kultūrininkė Marija Aliodija Bareikaitė –Remienė švenčia labai gražų jubiliejų, sveikiname!

Visa Jūsų veikla buvo ir yra pasiaukojimas Lietuvai. Ypač tai svarbu Jūsų žemiečiams  musninkiečiams,  jų ateičiai. Musninkų šv. Trejybės bažnyčios remontui Jūs paaukojote didelę pinigų sumą už kurią buvo atnaujinta visa bažnyčia. Už tai parapijiečiai Jums yra neapsakomai dėkingi.  Didelė parama žemiečiams pelnė Jums Širvintų rajono Garbė pilietės vardą, o LR Vyriausybė Jums suteikė dr. Jono Basanavičiaus premiją.

LR Prezidentas Valdas Adamkus 2002 m. Jus apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Gedimino ordinu. Visi apdovanojimai, ir čia nepaminėti, mums liudija Jus esant žymia Lietuvos kultūros veikėja.  Taip pat einate išeivijos šimtamečio dienraščio „Draugas“ fondo vadovės pareigas  ir galite būti pavyzdžiu Lietuvos  spaudos leidėjams, kaip reikia rūpintis ir telkti skaitytojus laikraščių leidybai.

Vorutos laikraštis, dabar tapęs žurnalu, labai dėkingas Jums už finansinę paramą, už nuoširdų bendravimą.

Jūsų išleistos knygos apie mūsų tautiečių veiklą Amerikoje padeda lietuviams giliau susipažinti su išeivijos istorija.

Jubiliejaus proga sveikiname Jus, p. Marija, ir linkime  Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos palaimos  ir sveikatos.

Pagarbiai,

Juozas Vercinkevičius
Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ vyriausiasis redaktorius