Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Vasario 16–oji pašto ženkluose

Živilė Gurauskienė. Vasario 16–oji pašto ženkluose

Živilė Gurauskienė. Vasario 16–oji pašto ženkluose

Lietuvos pašto 1932 m. liepos 23 d. išleistas 5 centų piniginės vertės ženklas iš „Lietuvos vaiko“ pašto ženklų serijos, kuri buvo skirta remti našlaičius ir stokojančius vaikus

“Dirvos” korespondentė Živilė GURAUSKIENĖ, www.voruta.lt

Artėjant Vasario 16–ajai, Lietuvos valstybės Atkūrimo dienai, filatelistas, sfragistas bei kartografas inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis “Dirvos” skaitytojams pristatė jo kolekcijoje esančius  pirmuosius Lietuvos pašto leistus ženklus, reprezentavusius Atkurtą Lietuvą (dalį istorinės Lietuvos) kaip visavertę pasaulio valstybę.

Pirmasis 10 skatikų piniginės vertės Lietuvos pašto ženklas

 Pirmasis 10 skatikų piniginės vertės Lietuvos pašto ženklas su Lietuvos valstybiniu herbu Vyčiu, kuris Lietuvos pašto buvo išleistas praėjus 124 metams po carinės Maskvos okupacijos ir pasaulyje įtvirtino 1918 m. paskelbto Vasario 16–osios Akto, siekiant atkurti Lietuvos valstybingumą, reikšmę, pasaulyje tarsi tapo Atkurtos Lietuvos vizitine kortele. Tai pirmasis Lietuvos pašto ženklų istorijoje spalvotas ženklas, priklausantis skirtingos piniginės vertės trijų ženklų serijai, kurių kiekvienas 10–ties tūkstančių tiražu buvo išleistas 1919 m. sausio 17 d. Vokietijoje, Berlyne, H. S. Herman Printing Co spaustuvėje. Ženklą sukūrė bendradarbiaujantys dailininkai – Kazys Šimonis ir Tadas Daugirdas.  Šie ženklai pakeitė prieš tai (1918 m. gruodžio 27 d.) išleistus Lietuvos paštą reprezentavusius ženklus, dėl savo spalvos vadintus baltukais. Šiuos ženklus sukūrė Juozas Strazdas, vėliau, darant pataisymus, jie buvo kartojami iki jau minėtų trijų ženklų serijos išleidimo. Beje, prieš  baltukus Lietuvos paštas leido perspausdintus carinės Maskvos pašto ženklus. Tuos pačius ženklus naudojo komunistinė Maskva bei nepriklausomybės siekiančios tautos, pvz., ukrainiečiai.

Lietuvos pašto leisti perspausdinti carinės Maskvos pašto ženklai

Kitas su Vasario 16–aja susijęs Lietuvos pašto 1932 m. liepos 23 d. išleistas 5 centų piniginės vertės (analogiškas buvo ir 10 centų) ženklas priklausė skirtingos piniginės vertės aštuonių ženklų serijai, pavadintai „Lietuvos vaiko“ pašto ženklų serija, kuri buvo žinoma kaip pirmoji šios serijos oro pašto ženklų laida ir buvo skirta remti našlaičius ir stokojančius vaikus. Šių pašto ženklų autorius – Antanas Žmuidzinavičius–Žemaitis. Ant jų pirmą kartą pašto ženklų istorijoje vaizduojamas Lietuvos žemėlapis, kuriame rodoma 1920 m. liepos 12 d. Taikos tarp Lietuvos ir komunistinės Maskvos sutartimi nustatyta tarpvalstybinė siena su Lietuva. Juoda spalva užbrūkšniuota dalis žymi Lenkijai sulaužius Suvalkų taikos sutartį su Lietuva (sudaryta 1920 10 07) po trijų parų (1920 10 09) karo veiksmais užimtą Lietuvos teritorijos dalį su sostine Vilniumi. Šis savotiškas pleištas, padėjęs susikurti komunistinėms Lietuvai ir Baltarusijai, užkirto kelią suvienyti istorinę Lietuvą. Tai vienas nedaugelio atvejų filatelistikos istorijoje, kuomet taip kategoriškai apie istorinius įvykius prabyla valstybinio pašto ženklas.