Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Projektas “Misija Sibiras” – pilietiškumo žinia JAV lietuvių bendruomenėms

Živilė Gurauskienė. Projektas “Misija Sibiras” – pilietiškumo žinia JAV lietuvių bendruomenėms

Živilė Gurauskienė. Projektas “Misija Sibiras” – pilietiškumo žinia JAV lietuvių bendruomenėms

Projekto „Misija Sibiras“ atstovai su mokyklos bendruomene apsilankymo Maironio lituanistinėje mokykloje metu. Antra iš kairės – mokyklos direktorė Goda Misiūnas. Živilės Gurauskienės nuotr.

Živilė GURAUSKIENĖ, Jungtinės Amerikos Valstijos, www.voruta.lt

Projekto “Misija Sibiras” atstovai, vadovė Aistė Eidukaitytė bei ekspedicijų vadovas Nerijus Pranckevičius, š. m. vasario 8–24 dienomis lankėsi JAV lietuvių bendruomenėse, kur pasakojo apie „Misija Sibiras‘18” ekspediciją, ieškojo lietuvybės istorijų ir su lituanistinių mokyklų mokiniais diskutavo apie pilietiškumą. Per daugiau nei dvi savaites projekto vadovai aplankė St. Petersburgo, Čikagos, Klivlendo, Indianapolio, Centrinio Naujojo Džersio bei Filadelfijos lietuvių bendruomenes.

Projekto komandos atstovai jau trečius metus lankosi JAV lietuvių bendruomenėse skleisdami pilietiškumo žinią. Tryliktus metus vykstančio projekto metu organizuojamos ekspedicijos į Sibirą. Jų tikslas – sutvarkyti lietuvių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, mūsų kryždirbystės meną atspindinčius kryžius žuvusiems lietuviams Sibire atminti bei neprarasti ryšio su Sibire tebegyvenančiais lietuviais ir jų atžalomis, kad išliktų gyva mūsų skaudi istorija apie Sovietų sąjungos represijos laikotarpį, kuris Lietuvos gyventojams buvo itin negailestingas – iš Lietuvos ištremta per 130 (kitais duomenimis ženkliai daugiau)  tūkstančių žmonių, koncentracijos stovyklose įkalinta per 150 tūkstančių lietuvių. Trėmimai, prasidėję 1941 m. birželio 14-ąją, Sibiro žemėse paliko apie 800 lietuviškų laidojimo vietų.

Čikagoje projekto „Misija Sibiras“ atstovai vasario 15 d., Maironio lituanistinės mokyklos direktorės Godos Misiūnas kvietimu, lankėsi Maironio lituanistinėje mokykloje, kur apie projektą pasakojo moksleiviams, jų tėvams bei lietuvių bendruomenės nariams. Taip pat dalyvavo Vasario 16-osios minėjime Pasaulio Lietuvių Centre, kur susitiko su Generaliniu konsulas Čikagoje Mantvydu Bekešiumi, Lietuvių Fondo atstovais, vėliau lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Lituanistikos tyrimo centre.

Moksleiviams susitikimo metu kilo pačių įvairiausių klausimų. Živilės Gurauskienės nuotr.

 Vasario 16 d. projektas “Misija Sibiras” buvo pristatytas Indianapolio lietuvių bendruomenei. “Mus maloniai priėmė bendruomenės pirmininkė Diamond Wittlief, – po susitikimo pasakojo projekto vadovė Aistė Eidukaitytė, – moksleiviams susitikimo metu kilo pačių įvairiausių klausimų: kaip ekspedicijoje keliaujama, kaip gaminamas maistas, ir galiausiai – kaip tapti ekspedicijos dalyviu. Ir Čikagos, ir Indianapolio moksleiviai klausė, kada galima dalyvauti atrankoje, kokių savybių reikia, kad taptum eskpedicijos dalimi. Moksleiviai sužinojo, kad 2018 m. „Misija Sibiras“ vyko į lietuvių kalinimo vietas Kazachstano respublikoje ir “šukavo” kapines, jas tvarkė, statė memorialus bei kryžius Balchašo, Žezkazgano ir Karagandos apylinkėse. Pasakojome, jog skaičiuojama, kad sovietų okupacijos metais Kazachstane buvo kalinami 20 000–80 000 lietuvių, daugelio jų likimai tebėra nežinomi. 2018 m. į eskpediciją išvyko 24 žmonės, tarp kurių buvo ir JAV lietuvių bendruomenės atstovė Enija Davidonytė iš Merilando (Maryland)”.

Projektas “Misija Sibiras” vyksta nuo 2006 m. Jo tikslas – ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą savo šalimi ir jos istorija, patriotiškumą, skatinti kartų dialogą. Kasmet vykstama į lietuvių tremties ir kalinimo vietas, jos tvarkomos, o grįžus iš ekspedicijų įspūdžiais dalijamasi Lietuvos ir pasaulio mokyklose, bendruomenėse, įmonėse, įvairiose institucijose skatinant domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms. Nuo 2006 m. norą dalyvauti projekte pareiškė per 12 000 jaunų žmonių, organizuota 16 ekspedicijų bei tūkstančiai projektų pristatyta mokyklose, universitetuose, bendruomenių centruose, eksponuota šimtai fotografijų, sukurta dešimtys dokumentinių filmų.

Naujienos iš interneto