Pagrindinis puslapis Autoriai Živilė Gurauskienė. Maironio Lituanistinėje Mokykloje nuskambėjo 50–osios laidos abiturientų išleistuvės

Živilė Gurauskienė. Maironio Lituanistinėje Mokykloje nuskambėjo 50–osios laidos abiturientų išleistuvės

Živilė Gurauskienė. Maironio Lituanistinėje Mokykloje nuskambėjo 50–osios laidos abiturientų išleistuvės

Maironio lituanistinėje mokykloje, vienoje didžiausių išeivijoje, nuskambėjo 50–osios laidos abiturientų išleistuvės. Ž. Gurauskienės nuotraukos.

Živilė GURAUSKIENĖ, Lemontas, JAV, www.voruta.lt

Š. m. gegužės 18 d. Lemonte, Pasaulio Lietuvių centre (PLC), esančioje Maironio Lituanistinėje Mokykloje, vienoje didžiausių išeivijoje, nuskambėjo 50–osios laidos abiturientų išleistuvės, į Lietuvių Fondo salę sukvietusios gausų būrį svečių, susirinkusių pasveikinti 46–ių šios laidos abiturientų, kuriems tą dieną buvo įteikti Maironio aukštesniosios lituanistinės mokyklos baigimo Atestatai.

Daugelį sujaudinusios abiturientų atsisveikinimo dainos “Paskutinis skambutis” repeticija.

Nuo 9 val. ryto Pasaulio Lietuvių Centre netilo jaunatviški balsai – su tautiniais drabužiais įsiamžinę kieme ir klasėse jaunuoliai šėlo ir dainavo džiugindami Centro lankytojus ir svečius. 11 val. Lietuvių Fondo salėje lietuvių kalbos mokytojai Linai Tumasonienei pristačius kiekvieną abiturientą, praėjusį pro tautiniais raštais austų juostų vartus ir sutiktą audringais plojimais, prasidėjo oficialioji renginio dalis, moderuojama istorijos mokytojo Andriaus Dumašiaus.

Puikus abiturientų pasirodymas meninės programos metu

Kartu su muzikos mokytoja Danguole Žibkute–Pažemeckiene sugiedojus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos himnus bei pagerbus šių šalių vėliavas abiturientus pasveikino Maironio Lituanistinės Mokyklos direktorė Goda Misiūnienė. Pasveikinusi abiturientus ir pakvietusi nepamiršti savo šaknų bei visada didžiuotis tuo, kad yra lietuviai, direktorė kalbą užbaigė Justino Marcinkevičiaus žodžiais:

Gimtųjų žodžių apkabintas
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
(…)
Kalba gimtoji – kasdieninė,
Tu – duona mums esi,
Kai tariam: motina, gimtinė,
Dangus – ir mes visi.

Vėliau buvo įteikti JAV LB Švietimo tarybos prizai už kasmetinį rašinių ir piešinių konkursą bei Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje Padėkos raštai abiturientams Monikai Mikuckaitei, Matui Mikuckui ir Gabijai Barborai Gurauskaitei, pasirašyti Generalinio konsulo Mantvydo Bekešiaus, už kūrybiškumą ir dalyvavimą rašinių konkurse “Laiškas partizanui”, skirtame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui ir su okupacija kovojusios Valstybės vadovui Adolfui Ramanauskui Vanagui.

Paskutinis valsas, į šokio sūkurį įtraukęs tėvelius ir mokytojus

Moderatoriui Andriui Dumašiui pristačius ir aplodismentais padėkojus už pasišventimą dešimtokus mokiusiems mokytojams klasių auklėtojos Taiyda Rudaitis Chiapetta ir Ramona Stephens–Žemaitis sveikino abiturientus ir jų šeimos narius. “Nepamirškite apkabinti savo artimiausių žmonių, kurie jums suteikė šią galimybę”, – priminė renginio moderatorius prieš iškilmingą Atestatų įteikimo ceremoniją, kurios metu, prieš mokyklos direktorei Godai Misiūnienei įteikiant Atestatus, klasių auklėtojos Taiyda Rudaitis Chiapetta ir Ramona Stephens–Žemaitis kiekvieną iš abiturientų apjuosė tautiniais raštais austa juosta su užrašu “Abiturientas 2019”.

 Jautrus abiturientų atsisveikinimo šokis

Po jaunesniųjų klasių mokinių pasirodymų suskambo daugelį sujaudinusi abiturientų atsisveikinimo daina, kurios metu ne vienas tėvelių išėjo iš salės, bandydami paslėpti ašaras: Čia liko mūsų paslaptys ir klaidos, / Laimingi šypsniai, ašarų lašai. / Čia liko mūsų pats gražiausias laikas, / Kurio, atrodo, buvo tiek mažai (“Paskutinis skambutis”).

Maironio lituanistinės mokyklos 50–osios laidos abiturientai paskutinį kartą susirinko prie bendro vaišių stalo

Oficialiąją renginio dalį užbaigus abiturientai įsiamžino bendroje nuotraukoje ir visi renginio svečiai buvo pakviesti į Banio šeimos salę iškilmingų pietų, kuriuos palaimino Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos seselė Laimutė Kabišaitytė ir maldoje prašė Dievo globoti gyvenimo kelią besirenkančius abiturientus.

Svečiams pristatyti visi abiturientai, praėję pro tautiniais raštais austų juostų vartus ir sutikti audringais plojimais

Prasidėjus meninei programos daliai, kurią vedė abiturientai Nomeda Dyglytė, Matas Mikuckas ir Monika Mikuckaitė, švieslentėje keičiantis nuotraukoms iš abiturientų vaikystės kultūros pažinimo mokytoja Rasa Ibianskienė svečius supažindino su baigusiųjų aukštesniąją lituanistinę mokyklą dešimtokų atsakymais į mokytojų klausimus, ne tik pralinksminusiais tėvelius ir renginio svečius, bet ir išdavusiais daug slaptų nutikimų: ”Maloniausi mano mokyklos prisiminimai buvo iššokti iš lango…”

Paskutinis valsas – jautri ir jaudinanti akimirka

Vaikams su nuoširdžia padėka pasveikinus mokytojus ir abiturientų tėvų atstovui Vaidui Paškevičiui padėkojus mokinių tėveliams renginį užbaigė abiturientų padėkos ir palinkėjimai mokytojams, tėvams ir jaunesnių klasių draugams, neleidę nė trumpam salėje nurimti juokui: tėvams – ačiū, kad visada atlikdavote už mane pamokas; mokytojams – … atsiprašau! Draugams – jei net aš tai padariau – galite ir jūs!

Maironio lituanistinės mokyklos abiturientės – Elena Rudzevičius ir Gabija Barbora Gurauskaitė

Pasibaigus meninei programos daliai salėje nuvilnijo paskutinis abiturientų valsas į šokio sūkurį įtraukęs tėvelius ir mokytojus – tėvai su dukterimis ir motinos su sūnumis paskutinį kartą Maironio Lituanistinėje Mokykloje šokantys valsą išgyveno jautrias ir jaudinančias akimirkas.