Živilė Gurauskienė. Lituanistikos tyrimo centre suskambo žiemos sonetai

Živilė Gurauskienė. Lituanistikos tyrimo centre suskambo žiemos sonetai

Renginiui pasibaigus, lyrinės poezijos kūrėjai įsiamžino bendroje nuotraukoje. Živilės Gurauskienės nuotraukos

Živilė Gurauskienė, Voruta.lt korespondentė JAV

Gruodžio 11 dieną, sekmadienį, Čikagoje, Lituanistikos tyrimo centre, iš įvairių Amerikos valstijų į susitikimą „Žiemos sonetai“ rinkosi lietuviškai rašantys poetai, pakviesti pasidalyti tiek savo kūryba, tiek aptarti ateinančių metų susitikimus. Renginį moderavo Lietuvos rašytojų draugijos (LRD) JAV pirmininkas Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje klebonas dr. Valdas Aušra.

Dr. Valdas Aušra, IL.
Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas

Po Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininko dr. Roberto Vito sveikinimo  Šv. Kalėdų laukimu alsuojančioje salėje savo kūrybos eiles skaitė Aldona Česnulevičienė Petrus, Sandra Avižienytė, Nijolė Marytė Šerniūtė, 2021 metų PoPaJAV (Poezijos Pavasario JAV) laureatė, atvykusi net iš Pensilvanijos, dr. Valdas Aušra, Arūnas Šatkus, Gabriela Dimaitė Tymarskis, Janina Sučylienė, Lina Miškinytė Tumasonienė, Audronė Gucevičienė, Vilmantija Petruškevičiūtė McCarthy, Jadvyga Musteikienė, Deimantė Komskienė.

Lina Miškinytė Tumasonienė, IL

Susitikimui prasidėjus Lina Miškinytė Tumasonienė su šventės svečiais pasidalijo savo įspūdžiais apsilankius Hemingvėjaus name-muziejuje ir perskaitė rašytojui skirtą savo eilėraštį „Atsisveikinti su ginklais“:

 „Aš žinau, kad naktį ne taip, kaip dieną, kad viskas kitaip, kad to, kas įvyko naktį, negalima paaiškinti dieną, nes tada to nebėra, ir jei žmogus pasijutai vienišas, tai naktį vienatvė ypač baisi” (Ernestas Hemingvėjus).

… Ir tąryt nieks tavęs nepasiges,

Ir jau nesužinos, kodėl įvyko,

Tik šmėkštelės šešėlis ant vandens

Užsimiršimo okeano dyko…

Ir tau neberūpės, kas ligi tol,

Ir neužgaus klausos gaili gaida,

Ir kūnu frazė taps nemėgta anaiptol

“Tu niekad nesakyki “niekada”…

Ir plauks gerbėjai į Key West,

Ir liesis džinas, romas “Sloppy Joe’s”,

Ir ne tave įkaušusį parves

Į švyturį tarp žemės ir dangaus…

Skambės varpai ir senis lauks krante,

Ir salos vandenyne fiestą kels,

Anapus upės, medžių ūksmėje,

Mirties akis vartysis ant akmens…

Ir atsisveikinti su ginklais ryšies,

Turėti – neturėti – nesvarbu,

Susižavėjimai, europos ir paryžiai –

Edeno tapę geidžiamu sodu…

Gabriela Dimaitė Tymarskis, IL

„Man muziejus paliko tokį stiprų įspūdį, kad kelias dienas nešiojausi tas mintis savyje, – prisiminė poetė. – Mano eilėraštyje minimos jo knygos – Hemingvėjaus skaitytojai atpažins jų pavadinimus. Beje, ir kiti ten minimi akcentai yra susiję su jo gyvenimu, pavyzdžiui, romas, baras ir švyturys netoli namų… Pasaulyje pagrįstai dievinamas šis rašytojas ir ne veltui Key West, Floridoje, kasmet rengiami jo antrininkų festivaliai“.

Nijolė Marytė Šerniūtė, PA. 2021 metų PoPaJAV laureatė

Renginio metu skambėjo ne tik klausytojus užbūrę pačių kūrėjų skaitomi lyrinės poezijos posmai, bet ir Arūno Šatkaus kūrybos etiudai: „Daugelis žmonių nė neįtaria, kad yra daugiakalbiai, t. y. kalba keliomis kalbomis. Pvz., aš kalbu be akcento trimis kalbomis: sarkazmo, ironijos, ir nenormatyvinės leksikos. Ir dar – niekaip nesuprantu žmonių kurie visą laiką viskuo skundžiasi. Kai tau blogai, pagalvok, kad kitiems gal dar blogiau. Štai, pvz., aštuonkojis: jo ir rankos  – iš užpakalio, ir ausys užpakalyje, ir užpakalis su ausimis, ir galva užpakalyje, ir nieko, gyvena, nesiskundžia”. Arūnas renginiui baigiantis šmaikštavo: „žinau, pasaulio aš neišgelbėsiu, bet tegul nors blogis numirs iš juoko”. Oficialioji renginio dalis baigėsi Sandros Avižienytės 2015 m. parašytu eilėraščiu „Oro uoste”, perskaitytu pačios poetės: […] „Tarsi tąkart jaučiu/ Tavo dvelksmą,/ Tavo lūpas/ Prie savo kaktos…/ Išėjau su visam/ Jau žinodama:/ Nei kartu eisi,/ Nei iš paskos“.

Aldona Česnulevičienė Petrus, IL

Po lyrinės poezijos skaitymų susirinkusieji dėkojo susitikimą organizavusiai LRD valdybai: pirmininkui dr. Valdui Aušrai, vice pirmininkui Arūnui Šatkui, sekretorei Gabrielai Dimaitei Tymarskis, iždininkei, ryšiams su visuomene ir spauda atstovei, PoPaJAV prezidentei, organizatorei ir leidinio leidėjai Sandrai Avižienytei. Renginį rėmė Lietuvių fondas.

Audronė Gucevičienė, IL

Po susitikimo renginio svečiai prie vaišių stalo dalijosi mintimis ir užmojais bei lyrinės poezijos kūrėjai įsiamžino bendroje nuotraukoje. „ Mūsų tikslas – suburti išeivijoje gyvenančius lietuvių ir JAV lietuvių poetus iš skirtingų JAV valstijų – mintimis dalijosi Poezijos Pavasario JAV prezidentė Sandra Avižienytė. –  Kasmet mes siekiame kultūrine veikla prisidėti prie JAV ir Pasaulio lietuvių poetų tautinio tapatumo išsaugojimo išeivijoje, sudaryti ir išleisti kasmetinį PoPaJAVlt poezijos rinkinį, pristatyti poeziją ir poetus jau tradicija tapusiame Poezijos Pavasario JAV renginyje, pasidalyti sukauptais tekstais ir patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su visa JAV lietuvių bendruomene, ir tapti JAV išeivijos kultūrine ir literatūrine dalimi.”

Deimantė Komskienė, IL

Sandra Avižienytė priminė, kad 2023 m. balandžio 1 dieną, šeštadienį, Lemonte, Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ planuojamas susitikimas su 2020 metų PoPaJAV laureatu Romualdu Zablecku, kurio metu skambės autorinės dainos bei poezija. Balandžio 15 dieną, šeštadienį, 6 val. Vakaro Lietuvių dailės muziejaus galerijoje „Siela“ vyks 2023 JAV lietuvių Poezijos Pavasaris ir poezijos rinkinio pristatymas. Bus nominuojamas 2022-ųjų laureatas bei svečių lauks malonios staigmenos. Beje, PoPaJAV planuoja Liūnės Stemos 95-metį bei 10-ties metų buvimo be poetės poezijos vakarą, kurį tikimasi įprasminti spektakliu. Na, ir tradiciškai rudenį vyks LRD susitikimas ir poezijos skaitymai – vieta ir laikas bus paskelbta baigiantis vasarai.

Vilmantija Petruškevičiūtė McCarthy, IL

„Džiaugiuosi, jog nesame abejingi lietuviško žodžio skambesiui išeivijoje, – kalbėjo PoPaJAV prezidentė. –  LRD laukia ne tik poetų – žurnalistai, prozininkai, vertėjai yra JAV LRD draugijos nariai per 90 metų. Noriu pasidžiaugti besiplečiančiomis rašančiųjų gretomis JAV bei jų aktyvumu“.

Jadvyga Musteikienė, IL
Arūnas Šatkus, IL
Sandra Avižienytė, IL su dainų autoriumi ir atlikėju Rimantu Pažemecku