Pagrindinis puslapis Autoriai Vytauto Dailidkos parodos „Dzūkija man – bočių žemė“ atidarymas Varėnoje

Vytauto Dailidkos parodos „Dzūkija man – bočių žemė“ atidarymas Varėnoje

Vytauto Dailidkos parodos „Dzūkija man – bočių žemė“ atidarymas Varėnoje

Birželio 5 d. Varėnos kultūros centro parodų salėje įvyko Rytų Lietuvos pedagogo, dailininko, poeto, sąjūdininko, aktyvaus lietuviškosios kultūros puoselėtojo, kraštotyrinių, tautotyrinių savilaidos leidinių autoriaus ir rengėjo Vytauto Liudo Dailidkos parodos „Dzūkija man – bočių žemė“ atidarymas.

 

Vytautą Dailidką sveikina Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė

Biografija

Vytautas Dailidka gimė 1937 m. Vygonių k., Rodūnės valsč., Lydos apskr., Gardino sr.  Su didžiule pagarba ir liūdesiu jis mini savo tėvus – tėvą Vincą Dailidką, persekiotą ir kalintą lietuviškos „Ryto“ draugijos mokytoją, ir motiną Emiliją Miliauskaitę-Dailidkienę. 1951 m įstojo į Trakų pedagoginę mokyklą, čia pradėjo rašyti pirmus eilėraštukus sienlaikraštukui, susipažino su tapybos, dailės pagrindais. Ją baigęs dirbo pedagoginį darbą. 1955 m. buvo paskirtas į Trakų r. Miciūnų septynmetę mokyklą, nuo 1956 m. dirbo Švenčionių rajono ir miesto mokyklose, 1959 m. sugrįžo dirbti mokytoju į Šalčininkų r. Eišiškių vidurinę mokyklą, kurioje ir pats buvo mokęsis. 1983 m. buvo paskirtas Eišiškių II-osios vidurinės mokyklos direktoriumi, o 1992 m. atkūrus lietuvišką Eišiškių vidurinę mokyklą jai vadovavo iki 2002 m., mokinius mokė dailės (1977 m. baigė Vilniaus dailės institutą), vadovavo mokyklos kraštotyros muziejui.

2005 m. Vytautui Dailidkai buvo įteikta Stanislovo Rapolionio premija,  2019 m. – Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija.

Parodos atidarymas

Birželio 5-ąją į Varėnos kultūros centrą atvyko nemažai miesto gyventojų ir svečių. Susirinkusieji klausėsi Kęstučio Breidoko mokinės Kamilos Antanevičiūtės atliekamų dainų – taip buvo atidaryta  Rytų Lietuvos pedagogo, dailininko, poeto, sąjūdininko, aktyvaus lietuviškosios kultūros puoselėtojo, kraštotyrinių, tautotyrinių savilaidos leidinių autoriaus ir rengėjo Vytauto Liudo Dailidkos paroda „Dzūkija man – bočių žemė“. Renginio vedėja, Varėnos kultūros centro  vyr. specialistė kinui ir parodoms Lena Sinkevičienė, trumpai pristačiusi parodos autoriaus biografiją, pasidžiaugė jo gausiu kūrybiniu potencialu ir sukurtais darbo vaisiais. „Man labai yra artima, kaip ir Jums visiems, manau, jo paveiksluose pavaizduoti gamtos peizažai – mūsų gamtos piliakalniai, daugiausia iš Vidurio, taip pat Rytų Lietuvos – Eišiškių, Dieveniškių ir Šalčininkų krašto. Deja, autoriaus žodžiais, dabar sulenkėjusiame krašte dalis piliakalnių yra barbariškai niokojami ir suariami. Parodoje aš taip pat norėjau, kad visi lankytojai pamatytų Vytauto zodiako ženklus. Jo paveiksluose atsispindi ir ne vienas ciklas. Vieną iš ciklų „Šviesa“ taip pat įterpėme į šią parodą, – pasakojo Lena Sinkevičienė. – Viliuosi, kad ateityje bus galimybė Jums surengti dar ne vieną Vytauto Dailidkos dailės darbų parodą, nes tai, ką Jus dabar čia matote, yra tik viena maža dalis jo tarybos.“

Parodos atidaryme dalyvavusi Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Laima Denutienė sveikino Vytautą Dailidką parodos atidarymo proga, Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos vardu įteikė jam padėką už suteiktą galimybę eksponuoti tapybos parodą, kurioje įamžinta Dzūkija, jos piliakalniai ir įspūdingi peizažai. Taip pat dailininkui palinkėjo  kūrybinės sėkmės ir, žinoma, sveikatos.

Parodos autorių taip pat sveikino jo artimiausieji, taip pat draugai ir bičiuliai. Pasigrožėti Vytauto Dailidkos kūryba atvyko ir Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ bei Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ redakcijų kolektyvas: vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, redaktorės Irma Stadalnykaitė ir Jolanta Zakarevičiūtė. „Mes tikimės, kad Vytautas Dailidka surengs parodą ir Trakuose. Su šiuo miestu jis turi nemažai sąsajų, – kalbėjo Juozas Vercinkevičius. – Noriu priminti, kad jis baigė Trakų pedagoginę mokyklą, kuri pokario metais auklėjo ir davė Lietuvai daug puikių mokytojų, kurie auklėjo mūsų jaunąją kartą, dėl to jis mums labai įžymus, reikalingas. Be to, jis yra iš tų lietuvių, kurio tėvai lenkų okupacijos metais buvo mokytojai. Tad jis tęsė šią tradiciją (Vytauto Dailidkos dukra Liudmila Jurgelevičienė jau daugelį metų yra Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos istorijos mokytoja – Aut. pastaba) – atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dėjo daug pastangų, kad Eišiškėse atsirastų lietuviška mokykla. O tai buvo sudėtinga. Jo darbas nenuėjo veltui. Mokykla stovi, savo skaičiumi beveik lygi lenkiškajai mokyklai.

Tad linkime jam geros sveikatos ir Trakų Dievo Motinos globos.“

Vytautas Dailidka su dukra Liudmila Jurgelevičiene

Kūrybinės kloties menininkui linkėjo ir atvykusi Varėnos kultūros centro Valkininkų filialo direktorė Jolanta Molienė.

Renginiui einant į pabaigą pats parodos autorius padėkojo visiems atėjusiems ir pabrėžė, kad jį visą laiką lydėjo trys žodžiai: „Tikėjimas mane tvirtino, Meilė mane įkvėpė daugybei šitų kūrinių, o  Viltis – kad mes susitiksime dar ne vieną kartą“.

Paroda veiks iki liepos 7 dienos. Kviečiame apsilankyti!

 

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Irma STADALNYKAITĖ,

Juozas VERCINKEVIČIUS

Naujienos iš interneto