Volodymyras Zelenskis Adą Jakubauską įtraukė į Krymo deokupacijos ir reintegracijos Tarybą

Volodymyras Zelenskis Adą Jakubauską įtraukė į Krymo deokupacijos ir reintegracijos Tarybą

Naujos prof. Ado Jakubausko visuomeninės pareigos skamba taip: Lietuvos Respublikos Prezidento atstovas Ukrainos Krymo Autonominės Respublikos ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir reintegracijos patariamojoje taryboje

Siekdamas palengvinti Ukrainos deokupacijos, reintegracijos ir Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimo procesą dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos ir įvykdytos Ukrainos teritorijos dalies laikinos okupacijos padarinių pašalinimo ir kompensavimo priemonių koordinavimą, Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą Nr. 283/2023, kuriuo įsteigė Krymo Autonominės Respublikos laikinai okupuotos teritorijos ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir reintegracijos Patariamąją Tarybą.

Šios Tarybos pirmininkas yra pats Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Į jos sudėtį įtraukti Ukrainos Rados deputatai bei aukščiausi šalies vykdomosios valdžios, saugumo, viešosios tvarkos ir teisėsaugos pareigūnai. Tarybos, kurią sudaro 43 nariai, veikloje taip pat dalyvaus Krymo totorių Medžliso (Tautinio Parlamento) atstovai ir užsienio ekspertai. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos teikimu, pritarus Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, į Patariamosios Tarybos sudėtį įtrauktas ilgametis Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto afilijuotasis profesorius Adas Jakubauskas.

Vykdydama jai priskirtas funkcijas Patariamoji Taryba, bendradarbiaudama su partneriais užsienyje, prisidės prie pasiūlymų rengimo ir teikimo dėl Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimo, jos piliečių teisių ir interesų apsaugos bei valstybei ir jos piliečiams padarytos žalos padarinių pašalinimo ir kompensavimo klausimais. Naujai įsteigta Patariamoji Taryba taip pat dalyvaus rengiant Ukrainos poziciją pagrindinėmis Krymo platformos veiklos sritimis, teiks pasiūlymus teisės aktų tobulinimo klausimais, susijusiais su laikinai okupuotos Krymo Autonominės Respublikos teritorijos ir Sevastopolio miesto deokupacija ir reintegracija.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto