Pagrindinis puslapis Aktualioji publicistika Vokietijos Bundestago AFD frakcijoje – pasipiktinimas Rasos Juknevičienės šmeižtais

Vokietijos Bundestago AFD frakcijoje – pasipiktinimas Rasos Juknevičienės šmeižtais

Vokietijos Bundestago AFD frakcijoje – pasipiktinimas Rasos Juknevičienės šmeižtais

Rasa Juknevičienė. M.Mikulėno nuotr.

www.voruta.lt

Lietuvos Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijos narės Rasos Juknevičienės vieši pareiškimai nukreipti prieš Vokietijos politinę partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) papiktino šią partiją atstovaujančius Bundestago narius.

AFD frakcijos nario Dr. Christiano Virto (Christian Wirth) bendradarbis,  AfD  Bundestago narių grupės koordinatorius ryšiams su Baltijos šalimis, kandidato į Lietuvos Prezidentus Arvydo Juozaičio kvietimu skaitęs pranešimą vasario 2d.  Vilniuje vykusiame sambūrio „Lietuva yra čia“ steigiamajame susirinkime, Štefanas Kortė (Stefan Korte) pareiškė, kad R. Juknevičienės teiginiai, esą AfD yra Rusijos finansuojama partija ir Maskvos agentė, yra laužti iš piršto ir visiškai nesuvokiami.

„Nuolat kartojama neteisybė niekada negali tapti teisybe,“ – teigė Štefanas Korte. Nei AfD kaip partija, nei jos pareigūnai arba parlamentarai, pasak jo, nėra jokie Maskvos agentai.

Dėl mestų kaltinimų, kad AfD gauna pinigus iš Maskvos, Š. Korte pareiškė, kad „AfD niekados negavo pinigų iš Maskvos ir ateityje neplanuoja priimti tokių pinigų. Partijos finansavimas vyksta per narių mokesčius ir aukas, kurias galima patikrinti. Viskas remiasi Vokietijos įstatymais ir yra skaidru. AfD finansavimas yra nuolatos atitinkamų pareigūnų rūpestingai tikrinamas.“

Komentuodamas R. Juknevičienės pasisakymus Š. Korte pabrėžė, kad AfD aiškiai pasisako už Lietuvos ir visų Baltijos šalių suverenitetą. AfD griežtai atmeta Rusijos ekspansinę politiką kaip tik dėl to, kad AfD nori išsaugoti taiką Europoje ir nacionalinių valstybių suverenitetą.

„Visiškai nesuvokiama mūsų partijai yra žinia, kad ponia Juknevičienė taip pat teigė, jog Naujųjų metų išvakarių įvykiai Kelne 2015 m., kai buvo masiškai užpuldinėjamos moterys, esą nebuvo susiję su migrantais, bet kad tai buvo rusiškų ir siriškų agentų darbas. Vokietijos policijos pranešimai ir liudijimai šia tema kalba visiškai ką kitą. Jog ši politikė leidžia sau svaidytis tokiais groteskiškais teiginiais reiškia, kad ji yra nepajėgi objektyviai vertinti faktų“, – sakė Š. Korte.

„Užuot skleidus niekuo nepagrįstus teiginius vietoj faktų apie Vokietiją, geriau imtis konkrečių politinių darbų lietuvių tautos labui. Mes kviečiame visus kritikus susitikti su mumis kai kitą kartą atvyksime į Lietuvą ir tiesiogiai su mumis pasikalbėti,“–  siūlė Š.Korte.