Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Viktoras Jencius – Butautas. Ar teisingai vertinamas XX amžiaus pradžios Lietuvos nacionalinis atgimimas?

Viktoras Jencius – Butautas. Ar teisingai vertinamas XX amžiaus pradžios Lietuvos nacionalinis atgimimas?

Viktoras Jencius – Butautas. Ar teisingai  vertinamas XX amžiaus pradžios Lietuvos nacionalinis atgimimas?

Viktoras JENCIUS – BUTAUTAS, Rokiškis, www.voruta.lt

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę 1990 metais, dalis istorikų į nacionalinį atgimimą pabandė pažvelgti per kolaboravimo prizmę, taip siekdami pažeminti iškiliausias nacionalinio atgimimo asmenybes. Iš sovietinės nomenklatūros išaugę istorikai žongliravo ir Lietuvos ir Lenkijos santykiais.

       Viešoje erdvėje nėra publikacijų su Donato Malinausko karikatūromis. Bet nėra abejonių, kad tokios karikatūros buvo, tačiau labai svarbu, kad kas nors iš amžininkų būtų nurodęs, kad tai būtent Donato Malinausko karikatūra. 1913 rugsėjo 14 (27) Kurjer krajowy[1] išspausdino karikatūrą skambiu pavadinimu: „Iš lietuvių gyvenimo“ su prierašu apačioje: „ponia daktarienė Vileišienė su savo štabu“. Savo dienoraštyje[2] krajovcas demokratas Mykolas Romeris yra taip aprašęs šią karikatūrą: „Šiandieninė puikiai nupiešta karikatūra, vaizduojanti daktaro žmoną Vileišienę su Donatu Malinausku ir saujelę „litvomanų“ satelitų, vos netapo išsišokimu, neatitinkančiu ideologinės laikraščio pozicijos.

Karikatūroje ponios Vileišienės ir jos palydovų žygį sveikina policininkas, atiduodamas pagarbą daktaro žmonai. Šios karikatūros fone matosi Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia, o apačioje turėjo būti užrašas: „Mes nenorime lenkiškai!“. Atrodytų, kad tai yra gerai žinomų gegužės įvykių  Šv. Jonų bažnyčioje apibūdinimas arba lietuvių kalbos teisių bažnyčiose reikalavimas. Atrodytų, kad čia vaizduojama asmeninė akcija: saujelė nepažabotų  avantiūristų, degančių neapykanta lenkiškumui, kartu su policininku. Toks judėjimo, turinčio gilesnę kultūrinę ir socialinę kilmę apibūdinimas, būtų visiškai priešingas ideologiniam šių klausimų vaizdavimui laikraštyje. Tik man įsikišus, karikatūroje buvo ištrinta Šv. Jonų bažnyčia ir pakeistas prierašas.“

Pakeistas prierašas  karikatūros apačioje yra pagrindas Lietuvos istorikams susimąstyti ir nustoti šmeižti nacionalinį atgimimą bei jo vadus, atsisakyti jį tiesmukiškai vertinti, ką ir padarė Mykolas Romeris.

[1] Kurjer krajowy 1913 09 14(27). Nr.201 ( 226 )str.3.

[2]  Romer M.  Dzienniki Tom 1 19111913 . Warszawa 2017. str. 619.