Pagrindinis puslapis Kultūra Garsiam kalbininkui – Garbės piliečio vardas

Garsiam kalbininkui – Garbės piliečio vardas

Eglė KRIKŠTAPONYTĖ

Šeštadienį, 2012 m. birželio 2 d., prieš Miesto šventės atidarymą, rajono Savivaldybės tarybos nariai rinkosi į iškilmingą posėdį. Darbotvarkės projekte buvo numatyta apdovanoti Ukmergės rajono Garbės pilietį.

Rajono Tarybos nariams vienbalsiai pritarus Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos teikimui, Ukmergės rajono Garbės piliečio vardas suteiktas akademikui profesoriui kraštiečiui Zigmui Zinkevičiui. Pasaulinio garso kalbininkas, lituanistikos darbais Ukmergės vardą garsinantis baltistas, dialektologas, Vilniaus universiteto profesorius, politikas Z. Zinkevičius buvo vienintelis pretendentas gauti šį garbingą titulą. Akademiko kandidatūrą pasiūlė Jono Basanavičiaus gimnazija.

Z. Zinkevičiaus gyvenimo ir veiklos faktus iškilmingame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis. Žymus kalbininkas gimė 1925 metų sausio 4 dieną Ukmergės rajone, Juodausių kaime, 1939 metais baigęs šešiametę mokyklą perėjo mokytis į Ukmergės gimnaziją, kurią baigė 1945-aisiais. Miesto gimnazijoje įgytos žinios jam atvėrė kelią į Vilniaus universitetą, kuriame studijavo lituanistikos mokslus ir dirbo. Baigęs mokslus universitete iki 1956 metų Z. Zinkevičius dėstė Vilniaus universitete bei tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute (dabartinis – Lietuvos edukologijos universitetas). 1956-1967 m. kalbininkas buvo Vilniaus universiteto docentas, 1956-1968 m. – Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1962-1964 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1964-1967 – docentas, 1967-1973 m. – Lietuvių kalbos katedros profesorius, 1973-1988 m. – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Lietuvių kalbos, 1988-1991 m. – Baltų filologijos katedros vedėjas. 1995-1996 m. Z. Zinkevičius dirbo Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, 1996-1998 m. jis buvo LR švietimo ir mokslo ministras, 1998-1999 m. – valstybės konsultantas švietimo ir mokslo klausimais.

Z. Zinkevičius – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, Švedijos Karališkosios humanitarinių mokslų akademijos, Norvegijos ir Latvijos mokslų akademijos narys. Kraštiečiui kalbininkui suteiktas Latvijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas, jis yra tapęs Herderio, Kazimiero Būgos, Nacionalinės mokslo pažangos premijų laureatu, apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 2010 m. už knygą „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ habilituotam mokslų daktarui buvo skirta literatūrinė Vlado Šlaito premija.

Akademikas profesorius gilinasi į šias pagrindines mokslo sritis: lietuvių kalbos istoriją, dialektologiją, baltistiką. Z. Zinkevičius yra parašęs 65 knygas, tarp jų – ir šešių tomų lietuvių kalbos istoriją. Jos išleistos ne tik lietuvių, bet ir penkiomis užsienio kalbomis. Kalbininkas yra paskelbęs daugiau nei 1 200 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių lietuvių ir užsienio – net japonų kalbomis, recenzavęs daugybę lituanistikos veikalų, dalyvavęs mokslinėse lingvistikos konferencijose Lietuvoje ir svetur, skaitęs paskaitas žymiausiuose pasaulio universitetuose.

Paskutiniai garsaus kalbininko darbai yra sietini su Ukmergės kraštu. 2011 metais pasirodė minėta profesoriaus knyga „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“, kuriai informacija buvo renkama kelis dešimtmečius. Rašydamas šią knygą Z. Zinkevičius ištyrė beveik 600 vietovardžių, kuriais pavadinta apie 700 gyvenviečių. Šis leidinys ukmergiškiams svarbus dar ir tuo, kad Ukmergė – pirmas Lietuvos rajonas, kuris turi savo krašto gyvenviečių kilmės knygą. Kaip sako pats jos autorius, tai tarsi duoklė savo gimtajam kraštui.

„Štai toks tas Lietuvos užaugintas sūnus – visame pasaulyje garsus kraštietis Z. Zinkevičius, kuris savo veikla ir darbais aukština mūsų šalies ir Ukmergės vardą… Didžiuojamės, kad XX amžiaus antrosios pusės ir XXI amžiaus pradžios lietuvių kalbininkas yra iš Ukmergės rajono, kad būtent mūsų gimtasis kraštas išugdė jam meilę kalbai bei pašaukimą jos tyrinėjimui. Kalba yra didis tautos statytas paminklas.

Savo akademine veikla, moksliniais veikalais profesorius rūpinosi, kad šis paminklas nuolat būtų tvirtas, gražus, kad jis skleistų garsą apie tėvynę Lietuvą pasaulio erdvėje. Mat neglobojamas, skriaudžiamas žodis pamažu numiršta, atimdamas iš mūsų dvasią, tautinį tapatumą. Žodį reikia vertinti, nes tai didžiausia dovana, kurią mums davė Dievas…“ – pažymėjo V. Gendvilis.

Po Jono Basanavičiaus gimnazijos direktoriaus kalbos rajono meras Algirdas Kopūstas Z. Zinkevičiui įteikė rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą sprendimą dėl jam suteikiamo Ukmergės rajono Garbės piliečio vardo. Taip pat pasaulinio garso kalbininkas apdovanotas gėlių puokštėmis ir pakviestas pasirašyti Ukmergės rajono Garbės piliečių knygoje.

Akademiką rajono Vytautų klubo narių vardu pasveikinęs Vytautas Gipas negailėjo kritikos rajono Savivaldybės tarybos nariams. Jis pastebėjo, jog Garbės piliečio vardas Z. Zinkevičiui suteiktas šiek tiek pavėluotai: „Šalies ir užsienio universitetai jau seniai kraštiečiui suteikė garbės daktaro vardą. Tuo tarpu rajono Tarybos nariai jį, kaip Ukmergės rajono Garbės pilietį, apdovanojo tik dabar, nors šio titulo žymus kalbininkas nusipelnė gerokai anksčiau…“

Prie sveikintojų būrio prisidėjo ir rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė, kuri Z. Zinkevičių – nuolat jaunatviškai besišypsantį iškilųjį akademiką, įkopusį į pasaulio baltistų olimpą, pavadino baltų ir lietuvių kalbotyros enciklopedija ir palinkėjo jam ilgiausių metų, stiprybės, sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos.

Apdovanotas Z. Zinkevičius, dėkodamas rajono Savivaldybės tarybai, jį sveikinusiems žmonėms ir linkėdamas visiems sėkmės, prisipažino, kad jis, nors ir yra šimtaprocentinis vilnietis, nes jau septyniasdešimt metų gyvena Vilniuje, tačiau širdyje visada išliko ukmergietis.

Iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija tęsėsi Miesto šventės atidarymo metu aikštėje prie Laisvės paminklo. Savivaldybės meras Z. Zinkevičiui įteikė Garbės piliečio regalijas – Garbės piliečio ženklą ir Garbės piliečio pažymėjimą.

Z. Zinkevičius – antrasis Ukmergės rajono Garbės pilietis. Pirmuoju šio titulo savininku praėjusių metų gruodį tapo Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus pirmininkas Alfonsas Bernotas.

Simonos Zvicevičiūtės nuotr.

www.gzeme.lt

Nuotraukoje: Meras A. Kopūstas Z. Zinkevičiui (dešinėje) įteikė Ukmergės rajono Garbės piliečio regalijas

Voruta. – 2012, birž. 9, nr. 12 (750), p. 1, 11.

Naujienos iš interneto