Pagrindinis puslapis Kultūra Trakų viešojoje bibliotekoje – paroda „Vorutos“ 30-mečiui

Trakų viešojoje bibliotekoje – paroda „Vorutos“ 30-mečiui

Trakų viešojoje bibliotekoje – paroda „Vorutos“ 30-mečiui

„Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“ Juozas Vercinkevičius“.  A. Narbutienės nuotraukos

Rasa SELICKAITĖ, Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė, www.voruta.lt

Trakų viešojoje bibliotekoje dar kone mėnesį veiks paroda, skirta prieš 30-imt metų išleistam pirmajam Lietuvoje istorijos ir publicistikos mėnraščiui „Voruta“. Laikraščio, kaip ir parodos, pavadinimas – „Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė // Juozas Vercinkevičius“, nėra atsitiktinis ir primena tuos laikus, kai kilęs Lietuvoje Atgimimo Sąjūdis paskatino bundančią lietuvių tautą prisiminti įkvepiančią, stiprybės teikiančią praeitį jungiant ją su dabarties aktualijomis.

Tad ir Voruta, menanti Mindaugo bei Lietuvos valstybės kūrimosi laikus, jos pripažinimą Europoje, labai įtaigiai, pranašiškai susijungė su laikraščio „Voruta“ pavadinimu 1989 m., nulėmusiu dar pakilesnį, ne tik emocijomis, bet ir istorinėmis žiniomis papildžiusi, anuomet kilusį Sąjūdį, atvedusi mus į Kovo 11-ąją. Paroda sumanyta taip, jog šalia pirmųjų redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus dovanotų „Vorutos“ komplektų su įrašais Trakų viešajai bibliotekai, kuriuos gali pavartyti visi parodos lankytojai, akcentuojamas ir laikraščio „Voruta“ logotipas bei 1992 m. sukurtas ekslibris (aut. arch. A. Alekna) su stilizuotu Vyties simboliu, Vorutos nuotrauka – Šeimyniškėlių piliakalniu – spėjama pilies vieta Anykščių r., kurioje, anot Volynės (Ipatijaus) metraščio, „Tautvilas atbėgo į Žemaitiją pas savo dėdę Vykintą, paėmė jotvingius ir žemaičius, ir Danieliaus pagalbą, kurią jam seniau buvo davęs, [ir] išžygiavo prieš Mindaugą. Mindaugas sutelkė savo [karius] ir nusprendė nesikauti atvirame mūšyje, bet įžengė į pilį vardu Voruta“ (iš senosios rusų kalbos vertė Darius Baronas), suteikusią Mindaugui vidaus karo metu atokvėpį, lėmusį jo vainikavimąsi Lietuvos karaliumi (1253 m.) bei Lietuvos pripažinimą krikščioniškoje Europoje.

Trakų VB veikiančioje parodoje išskirtinos kelios rubrikos. Pirmoji skirta būtent 1989 m. išleistam laikraščiui „Voruta“, pirmiems įvertinimams apie jį spaudoje, apie laikraščio pradžią ir brandą, istoriją, besikeičiančius logotipus, „Vorutoje“ rašiusius autorius, prestižinius Lietuvoje leistus leidinius „Kas yra kas Lietuvoje 2015“ (UAB „Leidyklos studija“, 2015) su specialiu leidėjų įrašu J. Vercinkevičiui tituliniame puslapyje bei Žurnalistikos enciklopedija (1997), kuriuose rašoma apie laikraštį „Voruta“ bei jo steigėją, leidėją ir redaktorių J. Vercinkevičių. Parodoje kreipiamas „Vorutos“ dėmesys į leidėjų, redakcinės kolegijos nuoširdžias padėkas monsinjorui V. P. Rūkui, anuomet Trakų bažnyčios klebonui, Trakų dekanato dekanui, kuris, „Vorutai“ neturint savų patalpų, suteikė redakcijai pastogę Trakų parapijos namuose 1990 m., skaitytojams ir kt.

Antroje rubrikoje išsamiai pristatoma „Vorutos“ leidėjo, steigėjo, vyr. redaktoriaus J. Vercinkevičiaus žurnalistinė ir visuomeninė veikla, aprėpianti Trakus, Vilnių, Kernavę. Ne paslaptis, jog J. Vercinkevičius yra Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ steigėjas, leidėjas ir vyr. redaktorius, „Vilnijos“ draugijos konsultantas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys, vienas iš Trakų rajono sąjūdžio steigėjų, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narių. Įdomu tai, kad J. Vercinkevičiaus veikla Trakuose trunka nuo 1973 m. ir jau skaičiuoja įpusėjusį keturiasdešimtmetį bei įvertinta aukštais apdovanojimas, vienas jų – Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko premija (2012).

 

 

Kitose rubrikose pristatyti ir eksponuojami Trakų viešajai bibliotekai VšĮ „Voruta“ leidyklos išleisti ir padovanoti leidiniai bei jų autorių, neretai su dedikacijomis Trakų viešajai bibliotekai, dovanotos knygos. Jų tarpe vertėtų išskirti redaktoriaus J. Vecinkevičiaus sudarytas ir išleistas knygas – „Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas“ (2005), „Kur dunkso Trakų pilys“ (2010), „Mokėkime laukti ir augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmenybės ir veiklos bruožai“ (2014), „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ (2015), „Mūsų Trakų žemė“ I knyga (2017). Taip pat būtų nedovanotina nepaminėti „Vorutos“ leidykloje išleistų knygų apie 1918 m. Vasario 16-osios akto signatarą, kraštietį Donatą Malinauską bei šių knygų autorių – V. Jenciaus-Butauto bei R. Lopatos, kalendorių bei leidinių, skirtų Trakų Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos Globėjos tematikai, kurių tarpe unikalios knygelės – turinti tik 50 egz. tiražą „Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in antiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis Basilicam, à temporibus Alexandri Vitoldi Magni Litvaniae Ducis, gratiis et miraculis clara Icone..“. (2016) ir „Trakų Mergelės Marijos stebuklai“ (2013). Šalia P. Bieliausko, V. Česnulio, V. Aleknos ir kt. autorių, parodoje eksponuojamos „Vorutos“ leidykloje kraštiečių ir apie Trakų kraštą išleistos knygos.

 

 

Trakų VB literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“ // Juozas Vercinkevičius“ bus eksponuojama iki lapkričio 24 d.                                                 

Naujienos iš interneto