Pagrindinis puslapis Autoriai Stadalnykaitė Irma Tęsiasi Kazokiškių stebuklų knygos pristatymo bibliotekose renginiai

Tęsiasi Kazokiškių stebuklų knygos pristatymo bibliotekose renginiai

www.voruta.lt

Sausio mėn. Trakų viešojoje bibliotekoje visuomenei buvo pristatyti 2017 m. VšĮ „Vorutos fondas“ publikuoti leidiniai, du iš jų  – Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos stebuklų knyga ir lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis  išleistas 2018 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos kalendorius – dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas. Kalendorius išleistas neeiline proga – Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslo vainikavimo popiežiaus Klemenso XI karūnomis 300 metų jubiliejiniams metams.

Vasario  9 d. 16 val. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Draugystės g. 2) organizuojamas  Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos stebuklų knygos pristatymas, kuriame dalyvaus leidėjai – „Vorutos fondo“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius ir redaktorė Irma Stadalnykaitė, įžanginio straipsnio autorė, menotyrininkė dr. Tojana Račiūnaitė, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitulaitis, Vievio bažnyčios klebonas kun. Alfonsas Kelmelis.

Stebuklų knygos rankraštis 300 metų saugotas Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje (Elektrėnų sav.). Knygai įvadinį straipsnį parašiusi dr. Tojana Račiūnaitė taip apibūdina Švč. Mergelės Marijos stebuklams fiksuoti skirtą raštiją: „Stebuklų knygų leidyba neretai būdavo inicijuota atvaizdo karūnavimo Romos popiežiaus karūnomis proceso. Specialiai šiai progai išleistose stebuklų knygose greta stebuklų aprašymų sutinkami ir karūnavimo iškilmių scenarijai bei jų metu skelbtų pamokslų tekstai. Tačiau visų publikuotų stebuklų knygų pagrindas – rankraštinės metai iš metų pildytos knygos, dažniausiai saugotos šventovių zakristijose su kitais bažnytiniais dokumentais, prie bažnyčių veikusių vienuolynų archyvuose ar bibliotekose“.

Publikuoto Kazokiškių stebuklų rankraščio turinį sudaro stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos paveikslo kilmės ir atsiradimo Lietuvoje aplinkybių išdėstymas ir 1700-1784 m. aprašyti 148 stebuklai. Knyga išleista 1000 egz. tiražu.