Tarptautinės konferencijos dalyviai JTO pasiūlė pradėti Rusijos dekolonizaciją

Tarptautinės konferencijos dalyviai JTO pasiūlė pradėti Rusijos dekolonizaciją

region.expert nuotr.

www.alkas.lt

Rugsėjo 15 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje, įvyko tarptautinė konferencija, „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis“, kurioje dalyvavo Rusijos užgrobtų tautų atstovai.

Konferencijoje buvo priimtas kreipimasis į Baltijos šalių parlamentus ir JTO Specialųjį komitetą dekolonizacijai (C-24), kuris taip pat išplatintas užsienio šalių ambasadoms Lietuvos Respublikoje, tautinėms partijoms Europos Sąjungos šalyse.

Kreipimesi konstatuojama, kad Rusija yra paskutinė kolonijinė imperija Europoje, kuri griauna tarptautine teise paremtą tvarką pasaulyje, kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, vykdo nusikalstamą karinę agresiją prieš Ukrainą, vykdo genocidą ir karo nusikaltimus.

Ši padėtis iš esmės nepasikeis tol, kol Rusijai nebus pritaikyti JT organizacijos pripažinti dekolonizacijos principai, o jos užgrobtoms ir naikinamoms tautoms – laisvo apsisprendimo teisė.

Konferencija pasiūlė  Jungtinių Tautų Organizacijai priimti sprendimą, kad Rusijos 22 nacionalinės respublikos, 4 nacionalinės apygardos ir kitos užgrobtų tautų teritorijos būtų įtrauktos į „savęs nevaldančių teritorijų“ , kurioms privalu taikyti dekolonizaciją, sąrašą.

Pasak konferencijos dalyvių norint užkirsti kelią Rusijos agresijai, privalu sustabdyti jos narystę JTO Saugumo taryboje, taikyti pilną ekonominį embargą ir kitas tarptautines sankcijas tol, kol bus atstatytas Ukrainos teritorinis vientisumas ir bus pritaikyta atsakomybė už  karo nusikaltimus, nusikaltimus prieš žmogiškumą ir kitus.

Konferencija įsteigė komitetą, kuris sieks įgyvendinti kreipimesi išdėstytus siūlymus bei principus.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto