Šviesiam docento Algio Povilo Kasperavičiaus atminimui

Šviesiam docento Algio Povilo Kasperavičiaus atminimui

2022 m. birželio 27 d., eidamas 81 metus, mirė ilgametis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, iškilus Lietuvos istorikas doc. dr. Algis Povilas Kasperavičius.

Algis Povilas Kasperavičius 1975 m. su pagyrimu baigęs Istorijos fakultetą, 1983 m. Maskvoje apgynė disertaciją iš XX a. Prancūzijos istorijos tematikos. Daugiau nei keturiasdešimt metų (1976–2018) dėstė Istorijos fakultete, 1990–1993 m.  buvo Naujausiųjų laikų istorijos katedros vedėjas. Išėjęs į pensiją, kolegų mėgstamas ir gerbiamas Docentas toliau aktyviai dalyvavo fakulteto bendruomenės gyvenime. Jo istorijos išmanymas buvo fenomenalus, jis gebėjo pakonsultuoti kiekvieną kebliausiais praeities vertinimo klausimais, buvo didžiai visuomeniškas, rūpinosi Lietuvos ateitimi.

Docento A. P. Kasperavičiaus mokslinių interesų laukas buvo labai platus. Jis tyrinėjo įvairias Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) vidaus ir užsienio politikos problemas, parašė kelias didaktinio pobūdžio studijas apie XVIII a. pabaigos Prancūzijos revoliuciją, tarptautinių santykių raidą XX a., su bendraautoriais parengė daugiau nei dešimt vadovėlių ir mokymo priemonių mokykloms. Daugiau nei du dešimtmečius buvo nuolatinis Lietuvos moksleivių istorijos olimpiadų vertinimo komisijos pirmininkas, nuo 1992 m. –  tarpvalstybinės Lietuvos ir Lenkijos istorijos ir geografijos vadovėlių bei mokymo ekspertų komisijos narys.

Algis Povilas Kasperavičius bus pašarvotas birželio 30 d., 16 val. Laidojimo paslaugų centre ( M.K. Paco g. 4, Vilnius), 1-oje salėje. Mišios bus aukojamos birželio 30 d., 18 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Karstas išnešamas liepos 1 d., 10 val. Laidotuvės vyks Panevėžio rajono Naujamiesčio miestelio kapinėse.