Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Sveikinimas Lietuvos Sąjūdžio įsteigimo dienos proga

Sveikinimas Lietuvos Sąjūdžio įsteigimo dienos proga

Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės,

 Sveikiname Jus  su prieš 26 metus (1988-06-03) įsteigtu pilietiniu-patriotiniu judėjimu, budinusiu mūsų šalį ir atkūrusiu Lietuvos laisvę. Lietuvos Sąjūdžiui esame dėkingi už atgautą viltį, leidusią pajusti, kad  mes patys atsakingi už Lietuvos ateitį.

   Lietuvos  valstybės kūrimas ir puoselėjimas – nesibaigiantis uždavinys. Todėl  prieš 26 metus iš pogrindžio išvaduotas Lietuvos vėliavas šiandien jau neša mūsų jaunoji karta: siekdama mokslo, atstovaudama Lietuvą ir garsindama ją, imdamasi atsakomybės už šeimos, bendruomenės, miesto ar valstybės reikalus.

   Tačiau laisvė nėra duotybė ir savaime suprantamas dalykas. Todėl  mūsų pareiga įdiegti laisvės kainos svarbą, per meilę savo kraštui  ir ją nuolat saugoti.

   Dėkoju jums visiems, kurie prieš 26 metus žadino ir kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę – be Jūsų nebūtų tokios Lietuvos, kokią turime šiandien: saugios, drąsios ir matančios savo vaikų ateitį!

   Mieli Lietuvos Sąjūdžio žmonės, gyvenantys  Lietuvoje ir visame pasaulyje, mes esame viena tauta ir todėl mums svarbu neleisti įvairiems sunkumams nustelbti pamatinių tautos vertybių, idealų, mums svarbu išsaugoti tautinę savimonę, palaikant nuolatinius tarpusavio ryšius bei drąsiai žengti Lietuvos laisvės keliu. Tikėkime gražia Lietuvos ateitimi! Te palaimina ir tesaugo mus visus Dievas! 

 

Lietuvos  sąjūdžio Kauno

tarybos pirmininkas                                                                Raimundas Kaminskas