Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Šv. Mišios už Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko šeimą

Šv. Mišios už Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko šeimą

Šv. Mišios už Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko šeimą

Šv. Mišių dalyviai uždegė žvakutę ir padėjo gėlių ant Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko šeimos kapo. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

2018 m. kovo 7 d., Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko gimimo dieną (signataras gimė 1869 m. vasario 23 d. (kovo 7 d.) Krėslaukyje, Latgaloje, Vitebsko gubernijoje, caro armijos pulkininko Mykolo Malinausko ir Alinos Tanskos šeimoje) Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje kleb. Algimantas Gaidukevičius ir kun. jubil. Ignas Kavaliauskas aukojo šv. Mišias už Donatą Malinauską ir jo šeimą: žmoną Zofiją Kučevskaitę-Malinauskienę (1896–1950 05 27), seseris Filomeną Malinauskaitę (1859–1941 09) ir Jadvygą Zavadzkienę, mirusią pakeliui į tremtį.

Pamokslo metu kleb. Algimantas Gaidukevičius dalyvavusiesiems priminė signataro Donato Malinausko nuopelnus atkuriant Lietuvos valstybę, o tremtį į Sibirą prilygino aukai dėl Lietuvos valstybės. Jis kvietė susirinkusiuosius pasimelsti už Sibire žuvusius ir nukankintus tremtinius. Šv. Mišių metu giedojo Gražinos Kulbickienės vadovaujamas bažnyčios choras.

Šv. Mišiose dalyvavo Onuškio seniūnė Zita Aniulienė, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos direktorė Rima Blikertienė, gimnazijos moksleiviai, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius, centro darbuotoja Laimutė Banuškevičiūtė, VšĮ „Vorutos“ fondo redaktorė Irma Stadalnykaitė, „Trakų žemės“ ir „Vorutos“ laikraščių steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius ir parapijiečiai.

 

Irma STADALNYKAITĖ

Naujienos iš interneto