Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Signataro Donato Malinausko premija įteikta dr. Vytautui Rubavičiui

Signataro Donato Malinausko premija įteikta dr. Vytautui Rubavičiui

Signataro Donato Malinausko premija įteikta dr. Vytautui Rubavičiui

Šių metų signataro Donato Malinausko premija įteikta dr. Vytautui Rubavičiui. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Jonas Liesys (viduryje), Kęstutis Petrulis (antras iš kairės) ankstesnių metų premijos laureatai – Juozas Vercinkevičius (pirmas iš kairės), etnologė Nijolė Balčiūnienė, Gintaras Songaila (pirmas iš dešinės), Donato Malinausko giminaitis gyd. Viktoras Jencius Butautas (antras iš dešinės)

www.voruta.lt

Kovo 11-ąją Vilniuje, Signatarų namuose, buvo įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko 2017-ųjų kultūros premija rašytojui, humanitarinių mokslų (filosofijos) daktarui, Lietuvos kultūros instituto vyresniajam mokslo darbuotojui Vytautui Rubavičiui. Premijos steigėjai – signataro Donato Malinausko vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga ir giminaitis gyd. Viktoras Jencius-Butautas su žmona gyd. Žiedūna. Nuo 2012-ųjų premijas yra gavę šie visuomenės veikėjai: mons. Alfonsas Svarinskas, „Vorutos“ steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius (2012), „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), visuomenininkė, etnologė Nijolė Balčiūnienė (2014), politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintaras Songaila (2015), Lietuvos architektūros tyrinėtojas, istorikas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, Lituanistikos katedros profesorius dr. Alvydas Butkus (2017).

Premijos įteikime dalyvavo LR Seimo narys Jonas Liesys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo pavaduotojas gyd. Kęstutis Petrulis su nariais, premijos steigėjai ir signataro giminaičiai Žiedūna ir Viktoras Jenciai su vaikais Luku ir Bernardu, Vėtrė Markevičiūtė su sūnumi Vėju Leščinsku,

Donato Malinausko premijos laureatai Gintaras Songaila, Nijolė Balčiūnienė, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vedėjas dr. Kęstutis Dubnikas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990–1992 m. narys Rišardas Maceikianecas, knygų rašytojas Antanas Žilėnas, dr. Aldona Vasiliauskienė, signataro kun. Alfonso Petrulio sesuo Nijolė Štriupkuvienė, Vilius Maslauskas, ir kt. istorijos mylėtojai.

„Vorutos“ laikraščio leidėjas, steigėjas pristatė premijos steigėjus bei paminėjo priemones, skirtas Donato Malinausko įamžinimui. Viena jų, kaip svarbiausia, 2013 m. Trakų r. Onuškio vidurinei mokyklai suteiktas Donato Malinausko vardas, išleistos dvi knygos apie knygos apie signatarą: Raimundo Lopatos („Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas“, 1997, Trakai: Voruta) ir Viktoro Jenciaus-Butauto („1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“, 2011, „Vorutos“ fondas: Trakai), rengiama trečioji autoriaus knyga. Taip pat susirinkusiesiems J. Vercinkevičius priminė, kad Vilniuje yra Donato Malinausko gatvė; Vilniaus miesto viešojo transporto autobusas Nr. 52 (Centras–Ukmergės g.–Tarandė) pažymėtas signataro nuotrauka ir įrašu „Donatas Malinauskas 1869–1942 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, agronomas, diplomatas“.

Premijos steigėjas Viktoras Jencius-Butautas savo kalboje paminėjo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti istoriografijos dalykus – archyvinė medžiaga yra gausi, bet mažai tyrinėta. Savo antrojoje knygoje jis žada atskleisti Donato Malinausko veiklą šioje draugijoje.

Gyd. Viktoras Jencius įteikė dizainerės Vėtrės Markevičiūtės pagamintą keramikinį medalį dr. Vytautui Rubavičiui, kuris padėkojęs už šį reikšmingą įvertinimą, perskaitė pranešimą „Tauta ir valstybė“. Ištraukas iš šio pranešime spausdinsime atskirai.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,

Irma STADALNYKAITĖ

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.