Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kardinolai Savas tarp savų. Apie vyskupo V. Sladkevičiaus tremties metus (1959 – 1982) Biržų krašte – Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje

Savas tarp savų. Apie vyskupo V. Sladkevičiaus tremties metus (1959 – 1982) Biržų krašte – Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje

Savas tarp savų. Apie vyskupo V. Sladkevičiaus tremties metus (1959 – 1982) Biržų krašte – Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje

Knygos viršelis. Irenos Andrukaitienės nuotr.

Irena Andrukaitienė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, www.voruta.lt

Biržuose J. Em. kardinolo Vincento Sladkevičiaus šimtmetis buvo pasitiktas prasmingu jubiliejiniu ženklu – rugpjūčio 20 d. skaitytojus pasiekė knyga apie kardinolą. Tai dviejų sudarytojų – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarės Irenos Andrukaitienės ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininko, muziejininko Evaldo Timuko – parengta šaltinių publikacija SAVAS TARP SAVŲ apie vyskupo V. Sladkevičiaus tremties metus (1959 – 1982) Biržų krašte – Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje. (SAVAS TARP SAVŲ. Šaltinių publikacija. Sudarytojai – Irena Andrukaitienė ir Evaldas Timukas. Petro ofsetas. Vilnius. 2020. 160 p.)

                      Knygos pratarmėje E. Timukas skaitytojus supažindina su kardinolo V. Sladkevičiaus atminimo įamžinimo projektu „Pakelsiu viską aš, jei būsi su manimi ir Tu!“, parengtu Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos ir Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“ bendruomenės bei įgyvendintu šiais jubiliejiniais metais Biržų krašte.

Kardinolo V. Sladkevičiaus atminimą šiame krašte žymi jubiliejinėmis dienomis (rugpjūčio 22 – 23) atidengti vabalninkiečio tautodailininko Vido Jatulevičiaus sukurti atminimo ženklai: Nemunėlio Radviliškyje – koplytstulpis buvusios klebonijos vietoje, kur tremties metais vyskupo V. Sladkevičiaus gyventa, ir atminimo lenta ant Pabiržės klebonijos sienos, liudijanti jo tarnystės metus Švč. Trejybės bažnyčios parapijoje.

Knygos SAVAS TARP SAVŲ idėjos autorius – E. Timukas. Jis, kaip muziejininkas ir kraštotyrininkas, nuo 2019 m. rudens rinko Biržų krašto žmonių, pažinojusių kardinolą V. Sladkevičių, su juo bendravusių, atsiminimus bei dvasininkų, su V. Sladkevičiumi tremties metu kartu dirbusių pastoracinį darbą, ar kitų kunigų, palaikiusių su vyskupu tremties metais nuolatinius ryšius, nepaisant KGB persekiojimo ir draudimų, prisiminimus apie V. Sladkevičių.

Knygoje publikuota autentiška memuarinė medžiaga, kurią pateikė 66 atsiminimų autoriai. Tai nuoširdus ir atviras parapijiečių kalbėjimas apie jų atmintyje išlikusį mylimą ir gerbiamą Vyskupėlį, tai ir  pagarbus dvasininkų pasakojimas apie Vyskupą, kuris jiems buvo ir liko neginčijamas autoritetas.

Knygos įvadiniame straipsnyje, kurį, remdamasi žmonių prisiminimais, parengė I. Andrukaitienė, apžvelgiamas vyskupo V. Sladkevičiaus tremties laikotarpis, atskleidžiami memuaruose išryškėję vyskupo asmenybės bruožai, aptariamas V. Sladkevičiaus santykis su jį supusiais žmonėmis ir aplinka. Skaitytojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tvirta vyskupo V. Sladkevičiaus pozicija tikėjimo klausimais, jo nepriklausoma, ori laikysena buvo pavyzdys ir siekiamybė ne tik parapijiečiams, bet ir visai aplinkinei bendruomenei.

Knyga gausiai iliustruota. Joje skelbiami dar niekur nepublikuoti vyskupo tremties laikotarpio dokumentai ir ikonografinė medžiaga, esanti Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ , Molėtų krašto muziejaus fonduose bei E. Timuko, I. Andrukaitienės ir atsiminimų autorių asmeniniuose archyvuose.

Knygos pavadinimui paimti žodžiai iš užrašo „KARDINOLE! – SAVAS – TARP SAVŲ!“, iškelto virš Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriaus vartų pasitinkant kardinolą V. Sladkevičių, 1988 m. spalio 9 d. sugrįžusį aplankyti buvusių savo parapijiečių. SAVAS TARP SAVŲ – taip žmonės įvertino kardinolo V. Sladkevičiaus dvasinį palikimą anuomet, toks jis atsispindi ir dabartiniuose prisiminimuose.