Sąjūdis Varėnos krašte

Elena GLAVICKIENĖ, Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja, www.voruta.lt

Varėnos viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda, skirta Sąjūdžio veiklos Varėnos krašte 30-mečiui paminėti.

Lietuvoje Sąjūdis savo veiklą oficialiai pradėjo 1988-ųjų birželio 3 dieną, kai Vilniuje, Mokslų Akademijos salėje buvo išrinkta 35 žmonių Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.    Žinios apie Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimą pasiekė ir Varėnos kraštą. Varėniškiai sekė įvykius, ėmė lankytis Vilniuje vykusiuose Sąjūdžio rengtuose mitinguose. Grįžę į Varėną, apie mitinguose patirtus įspūdžius pasakodavo savo draugams ir bičiuliams.  Sąjūdžio iniciatyvinės  grupės kūrėsi ir kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Apie tokios grupės susikūrimą Varėnoje Juozas  Dringelis straipsnyje „Prisiminkime ir atkurkime!“ (Merkio kraštas“. – 2006, rugs. 22, p. 3) rašė: „1988-ųjų liepos antroje pusėje mano kabinete Varėnos rajono vykdomajame komitete susirinkome 7 vyrai: ekonomistai broliai Gediminas ir Gintaras Jakavoniai, istorikas Algis Kašėta, ekonomistas Juozas Kavaliauskas, inžinierius statybininkas Stasys Lankelis, žurnalistas Aloyzas Tendzegolskis ir aš. Taip susibūrė Varėnos rajono sąjūdininkų iniciatyvinė grupė. Tarėmės dėl veiklos krypčių, žmonių telkimo tam kylančiam judėjimui“. Šis J.  Dringelio straipsnis eksponuojamas parodoje.

     Varėnos sąjūdininkai palaikė ryšius su Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvine grupe, į susirinkimus ateidavo vis daugiau sąjūdininkų. Varėnos Sąjūdžio iniciatyvinė grupė pagausėjo  iki 25 narių. Buvo nutarta organizuoti pirmąjį rajono sąjūdininkų mitingą. Jis įvyko 1988 m. rugpjūčio 25 d. aikštėje prie Varėnos kultūros namų. Susirinko per tūkstantį žmonių. Mitinge kalbėjo G. Jakavonis, A. Kašėta, A. Keina, J. Dringelis  bei kiti rajono sąjūdininkai. Mitinge dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė profesorė Kazimiera Prunskienė.     Varėnos rajone vis gausėjo Sąjūdžio grupių. Jos kūrėsi kaimuose ir miesteliuose, įmonėse,  organizacijose ir ūkiuose.            Apie sąjūdininkų veiklą Varėnos rajone nuo 1988-ųjų rugpjūčio mėnesio pradėjo rašyti tuomet vienintelis rajono laikraštis „Merkio kraštas“. Jame buvo skelbiami rašiniai apie Atgimimo eigą rajone, renginius, spausdinami  rajono sąjūdininkų straipsniai. „Merkio kraštas“ 1988 ir 1989 metais buvo Sąjūdžio ir Atgimimo idėjų propaguotojas. Parodoje pateikiami tuo laikotarpiu  ir vėliau „Merkio krašte“ publikuoti  straipsniai apie Sąjūdžio veiklą rajone, Varėnos sąjūdininkų spaudą.

   Tačiau „Merkio kraštas“  jau nepajėgė spausdinti tiek rašinių, kiek jų gaudavo iš Sąjūdyje dalyvavusių žmonių. Todėl Sąjūdžio rajono skyriaus taryba ryžosi leisti savo laikraštį, kuris buvo pavadintas „Varpile“. Pirmasis numeris išėjo 1989 m. rugpjūčio 23 dieną.   Laikraštyje buvo stengiamasi pateikti kuo daugiau informacijos apie kovotojus už Lietuvos laisvę, sąjūdininkų veiklą, renginius, kitus Atgimimo laikotarpio įvykius. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Sąjūdžio veikla šalyje ir rajone silpnėjo. 1990 m. birželio 21 d. buvo išleistas paskutinis vienuoliktas  „Varpilės“ numeris. Varėnos Sąjūdžio laikraščio  leidyba buvo nutraukta.

Parodoje eksponuojamas pirmasis „Varpilės“ numeris bei keletas straipsnių iš šio laikraščio.

   Ekspoziciją  papildo fotografo Vytauto Gutausko nuotraukos, kuriose –  rajono sąjūdininkai ir pirmieji Varėnos rajono šauliai prie Vytauto Didžiojo paminklo Perlojoje.