Pagrindinis puslapis Istorija Lietuvos Sąjūdis Rezoliucija dėl Rytų Lietuvos kultūros ir švietimo

Rezoliucija dėl Rytų Lietuvos kultūros ir švietimo

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo

REZOLIUCIJA

Vilnius, 2011 m. birželio 4 d.

Dėl Rytų Lietuvos kultūros ir švietimo

Lietuvos Sąjūdis, padėjęs atkurti Lietuvos Respubliką ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą, palaiko Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą ir nedalomumą, Konstitucijos ir įstatymų įgyvendinimą, Valstybinės kalbos, Švietimo ir kitų įstatymų laikymąsi, autentiškų Lietuvos vietovardžių išsaugojimą ir jų rašymą bendrine valstybine kalba, gatvių pavadinimų, LR piliečių vardų ir pavardžių rašymą taisyklinga valstybine kalba, mokslą Lietuvos Respublikos mokyklose valstybine kalba ir tų mokyklų priklausomybę Švietimo ir mokslo ministerijai.

Lietuvos Sąjūdis apgailestauja, kad Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje su jai pavaldžiomis organizacijomis seka prieš dvidešimt metų bankrutavusių autonomininkų bei Jedinstvos veikėjų pėdomis ir nesilaiko LR Konstitucijos, įstatymų, kursto tautinę nesantaiką, rengia mitingus, skleidžia melagingą informaciją prieš valstybinę kalbą, Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą ir nedalomumą, gaivina okupacijų padarinius ir garbina Rytų Lietuvos okupaciją, neleidžia mokytis valstybine ir gimtąja gudų kalba, prieš 150 metų dėl okupacijų pakeitusius tautybę ir gimtąją kalbą gyventojus nepagrįstai vadina autochtonais, persekioja lojalius Lietuvos Respublikai piliečius ir kursto mokinius prieš savo Tėvynę.

Siūlome:

 1. Įvertinti Lenkijos 1920–1939 m. įvykdytą Rytų Lietuvos okupaciją ir jos gyventojų nutautinimą.
 2. Prie LR Seimo patvirtinti Regioninių reikalų komisiją.
 3. Prie Kultūros ministerijos įsteigti Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centrą.
 4. Pareikalauti Vilniaus, Šalčininkų rajonų savivaldybes laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir nepersekioti gyventojų ir organizacijų, nesilaikančių Lenkų rinkimų akcijos programos.
 5. Sudaryti galimybes visose Vilniaus ir Šalčininkų rajonų seniūnijose mokytis Valstybine kalba ir gimtosios gudų kalbos kaip dalyko. Perimti švietimo įstaigas į Švietimo ir mokslo ministerijos priklausomybę.
 6. Parengti ir patvirtinti Rytų Lietuvos socialinės – ekonominės plėtros programą, numatant Paberžės, Pagirių, Baltosios Vokės, Maišiagalos, Ažulaukės, Veriškių ir kitų švietimo įstaigų dėstomąja valstybine kalba statybą arba renovaciją ir naujų steigimą.
 7. Steigti daugiafunkcinius švietimo – kultūros centrus netoli Vilniaus besiplečiančiose gyvenvietėse: Veliučionyse, Ažulaukėje, Avižieniuose, Sudervėje, Pagiriuose ir pan.
 8. Finansuoti laikraštį lenkų, gudų, rusų kalbomis, kuris objektyviai informuotų apie Lietuvą.
 9. Priimti teisės aktus numatančius griežtą atsakomybę savivaldybių darbuotojams už LR įstatymų nesilaikymą.
 10. Įvertinti mokyklų vadovų, mokytojų elgesį, kurie kursto tautinę nesantaiką.
 11. Panaikinti Lenkų rinkimų akcijos, kaip autonomininkų programos tęsėjos, veiklos teisėtumą.

Suvažiavimo pirmininkai: Laimas Dieninis

Audrius Skaistys

Naujienos iš interneto