Pagrindinis puslapis Lietuva Raginama sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą UNESCO

Raginama sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą UNESCO

Raginama sustabdyti Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimą UNESCO

www.voruta.lt

Antradienį Seime vienbalsiai priimta rezoliucija, kuri ragina sustabdyti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos dalyvavimą UNESCO komitetuose, tarpvyriausybinėse tarybose ir programose kultūros, švietimo, mokslo ir informacijos politikos srityse.

Seimo nariai šia rezoliucija ragina laikytis tvirtos, UNESCO vertybes atspindinčios pozicijos dėl padėties Ukrainoje ir neperžengiant savo įgaliojimų ribų imtis veiksmų prieš visus Rusijos ir Baltarusijos vykdomų pažeidimų Ukrainoje.

Seimo Kultūros komiteto pirmininkas prof. Vytautas Juozapaitis pristatydamas rezoliuciją teigė, jog tai yra politinė deklaracija, kurią turėtų išgirsti Jungtinės Tautos ir jų formate veikianti UNESCO. Seimo narys pabrėžė, jog šiandien niekam nereikia aiškinti, kokią žalą agresorius daro Ukrainai ir ukrainiečiams.

„Pirmiausia, ši rezoliucija – žinutė tiems, kurie šiandien yra organizacijos vadovybėje. Šio neįtikėtino ciniško karo akivaizdoje, jie turėtų apsispręsti ir būti tiesos, taikos, meno, kultūros ir švietimo pusėje. Nes būvimas totalitarizmo pusėje yra lygiai toks pat nusikaltimas. Tai turi būti absoliučiai vienareikšmė nuomonė ir nusiteikimas turi būti nekvestionuojamas“, – teigė kultūros komiteto pirmininkas prof. V. Juozapaitis.

Teksto autoriai skatina UNESCO vykdyti žalos stebėseną, kuri agresoriaus yra padaryta Ukrainos kultūros vertybėms bei švietimo ir mokslo infrastruktūrai šių institucijų naikinimas yra karo nusikaltimas. Taip pat raginama užtikrinti Ukrainos švietimo, mokslo, kultūros sričių atstovų ir darbuotojų saugumą ir jų saviraiškos laisvę.

Seimo nariai priimta rezoliucija pabrėžia, kad Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos kariniai veiksmai prieš Ukrainą aro neįmanomą šių šalių narystę Jungtinių Tautų Organizacijoje ir UNESCO.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje

2022 m. kovo  22 d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad Rusijos Federacijos karas prieš nepriklausomą Ukrainą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų Chartijos principų pažeidimas, kuris kelia grėsmę Europos ir pasaulio saugumui bei stabilumui, prieštarauja Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (toliauUNESCO) misijai ir vertybėms bei kenkia tarptautinės bendruomenės pastangoms kurti taikos kultūrą;

primindamas, kad UNESCO tikslas yra prisidėti prie taikos ir saugumo, skatinant tautų bendradarbiavimą švietimo, mokslo ir kultūros srityse, siekiant gerbti teisingumą, teisinės valstybės principus, žmogaus teises ir pagrindines laisves, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ar religijos, kaip tai patvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje;

pažymėdamas, kad kultūros paveldo, švietimo, mokslo ir kultūros institucijų naikinimas yra karo nusikaltimai, o Ukrainos kultūros vertybių naikinimas reiškia žalą visos žmonijos kultūros paveldui;

pritardamas 2022 m. kovo 15 d. UNESCO Vykdomosios tarybos 7-ojoje specialiojoje sesijoje priimtai rezoliucijai „Dabartinė padėtis Ukrainoje visais UNESCO mandato aspektais“;

pabrėždamas, kad Rusijos Federacijos ir jos bendrininkės Baltarusijos Respublikos kariniai veiksmai prieš Ukrainą daro neįmanomą šių šalių narystę Jungtinių Tautų Organizacijoje ir UNESCO,

ragina laikytis tvirtos, UNESCO vertybes atspindinčios pozicijos dėl padėties Ukrainoje ir neperžengiant savo įgaliojimų ribų imtis veiksmų prieš visus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos vykdomus pažeidimus;

kviečia kovoti su Rusijos Federacijos skleidžiama dezinformacija ir skatinti laisvą, nepriklausomą ir nešališką žiniasklaidą kaip vieną iš svarbiausių demokratijos pagrindų;

ragina užtikrinti Ukrainos švietimo, mokslo sričių atstovų, menininkų, kultūros darbuotojų saugumą ir jų saviraiškos laisvę;

skatina vykdyti Ukrainos kultūros vertybėms bei švietimo ir mokslo infrastruktūrai padarytos žalos stebėseną ir remti Ukrainos švietimo, kultūros bei mokslo sektorių atgaivinimo procesus;

ragina sustabdyti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos dalyvavimą UNESCO komitetuose, tarpvyriausybinėse tarybose ir programose kultūros, švietimo, mokslo ir informacijos politikos srityse.