Prof. Augustino Voldemaro 140-ųjų gimimo bei mjr. Stasio Puodžiaus 80-ųjų mirties metinių minėjimas Zarasuose

Prof. Augustino Voldemaro 140-ųjų gimimo bei mjr. Stasio Puodžiaus 80-ųjų mirties metinių minėjimas Zarasuose

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt

2023 m. balandžio 16 d. Zarasuose buvo  paminėtos prof. Augustino Voldemaro (1883-1942), gyvenusio tremtyje Zarasuose,  140 – osios gimimo bei   Zarasų burmistro (1934 – 1938 m.), Štuthofo koncentracijos stovykloje žuvusio,  mjr. Stasio Puodžiaus (1896-1943) 80 – osios mirties  metinės.

Minėjimas prasidėjo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo ir pamokslą pasakė  kan. Vilnis Viktoras Cukuras.

Vėliau  Zarasų krašto muziejaus padalinyje (D. Bukonto g. 1, kurio namo antrame aukšte gyveno  A. Voldemaras 1934 m.)  muziejininkė  Rimutė Morozovienė  pradėjo minėjimą   įžanginiu  žodžiu apie asmenybių svarbą krašto gyvenime,  po kurio  cokoliniame aukšte įrengtos leidinių parodos, skirtos prof.  A. Voldemarui, vyko apžiūrėjimas.

Dr. Raimundas  Kaminskas  padėkojo renginio organizatoriams LGGRTC generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio vardu ir skaitė   pranešimą „Prof. Augustino Voldemaro 140-osios gimimo metinės: istorinė atmintis ir išmoktos pamokos“, pristatydamas tris pagrindinius A. Voldemaro  istorinius vaidmenis: kaip valstybės kūrėjo, kaip  pedagogo ir mokslininko bei  kaip socialinio kritiko.

Apie Stasio Puodžiaus gyvenimo kelią kalbėjo Vilniaus zarasiškių klubo „Ežerėnai“ vadovas Evaldas Židonis  ir šios organizacijos narys Osvaldas Milius, S. Puodžiaus giminaitė Rimantė Ratinskaitė. Kalbėjusieji svečiai pristatė šių asmenybių veiklą, reikšmę, padovanojo jų atminimui sukurtas atvirutes.

Renginio pabaigoje Zarasų raj. savivaldybės merė Nijolė Guobienė kartu su Zarasų krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja, kuri laikinai atlieka  direktoriaus pareigas, Vilma Mickute padėkojo renginio svečiams, įteikė gėlių ir atminimo dovanėles.

Renginyje dalyvavo LŠS  plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės,  Zarasų šaulių 7-osios kuopos „Vytis“ šauliai, zarasiškiai ir jų svečiai.

Ačiū renginio šeimininkams, organizatoriams bei jų rėmėjams,  buv. Zarasų raj. savivaldybės mero pavaduotojui Rimantui Jurevičiui ir kitiems už puikų renginį.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.