Pro memoria. Istorikas ir archyvistas Algirdas Grigaravičius (1954–2022)

Pro memoria. Istorikas ir archyvistas Algirdas Grigaravičius (1954–2022)

Algirdas Grigaravičius. I. Stadalnykaitės nuotr.

Rugsėjo pabaigoje Anapilin išėjo istorikas ir archyvistas  Algirdas Grigaravičius. A.Grigaravičius  gimė 1954 m. birželio 15 d. Druskininkuose. 1972 m. baigė Kauno Komjaunimo vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija). Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1977 m. įgijo istorijos specialybės magistro laipsnį. 1976 m. gruodį buvo priimtas į darbą Lietuvos centriniame valstybės archyve metodininku, vėliau vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, o nuo 1990 m. archyvistu. 1998 m. sausį pradėjo dirbti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos vyriausiuoju specialistu.

Istorinius straipsnius skelbia nuo 1982 m. „Kultūros baruose“ debiutavo kitais metais, su P. Cvirkos laiškų iš Paryžiaus publikacija. Vėliau pub­likacijos spausdintos „Gimtajame krašte“, „Vasario 16-oje“, „Žaltvykslėje“ ir „Vorutos“ laikraštyje bei žurnale. Nuo 1996 m. dėmesio objektu tapo tautininkų srovės genezė ir raida Lietuvoje 1905–1926 m. Tokio pavadinimo monografija liko nepaskelbta, išskyrus kai kuriuos fragmentus „Naujojoje Romuvoje“, „Kultūros baruose“ ir kitur.

Jono Basanavičiaus asmenybe susidomėjo po 2005 m., nes daktaras atsidūrė unikalioje situacijoje: visi vertino, o gyvenimo ir veiklos tyrinėti nesiėmė. Glumino ne visai tikslaus publicistinio aukštinimo ir skelbimo ligoniu ar azijinės lietuvių tapatybės kūrėju sankirtos. Atsirado tikslas, pasinaudojant jo asmeniniu fondu, laiškais ir kitais autentiškais šaltiniais, nukelti „pirmąjį aušrininką“ nuo amžininkų sukurto pjedestalo ir deklaratyvių bei turinčių ilgą tradiciją spėlionių dėl jo reikšmės mūsų istorijoje aukštumų.

Štai taip pasirodė trilogija apie J. Basanavičių: „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. I dalis. Žmogaus dalia“ (Vilnius: Versus aureus, 2017), „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. II dalis. Žodis ir veiksmas“ (Vilnius: Naujoji romuva, 2019), „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. III dalis. Nuo pirmojo aušrininko iki Patriarcho“ (Vilnius: Naujoji romuva, 2019).

2020 m. istorikui Algirdui Grigaravičiui buvo įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija.

Algirdas Grigaravičius su žmona Margarita palaidoti Karveliškių kapinėse (Vilniuje) 2022 m. spalio mėn.

 

VšĮ Signataro Donato Juozo Malinausko muziejus,

VšĮ „Vorutos“ fondo darbuotojai ir bendradarbiai

 

Naujienos iš interneto