Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Pro memoria. Erika Mačkutė – Jablonskienė (1957-2021)

Pro memoria. Erika Mačkutė – Jablonskienė (1957-2021)

Pro memoria. Erika Mačkutė – Jablonskienė (1957-2021)

www.voruta.lt

O, skrajūnai, nenuoramos paukščiai,

Neregėti man jūsų daugiau…

Aš, apsvaigus nuo žėrinčio aukščio,

Savo skrydį Žemėj baigiau…

                                                  Kęstutis Genys

             Rudenėjančiais padangių takais, kartu su paukščiais, paliekančiais gimtuosius lizdus, pralaimėjusi kovą su klastinga liga, Amžinybėn išėjo Mažosios Lietuvos dukra-gydytoja Erika Mačkutė-Jablonskienė.

            Būna, kai kurie žmonės nuteka mūsų gyvenimu kaip lietaus lašai stiklu, nuteka ir nieko nepalieka po savęs.

            Bet būna, – tu jų nematai,- tik jauti – jie čia, šalia: ir krapnoja šiltas lietus, dvelkia ramybe, o širdy skleidžiasi gerumo žiedas, kvepiantis medum…

           Miela Erika, tokia Tu mums buvai, tokia ir liksi…

1939 metais Klaipėdos kraštas atiteko Vokietijai. Daugeliui lietuviškos orientacijos veikėjų buvo pavojinga likti krašte. Prasidėjo represijos, trėmimai… Mačkų šeima išvyko į Didžiąją Lietuvą.

           Erika gimė Vilniuje, Martyno ir Adelės Mačkų šeimoje. Tėvai mergaitę krikštijo šiuo vardu pagerbdami jos dėdę Eriką Mačkų, pirmąjį Klaipėdos krašto lietuvį lakūną, 1931 m. gegužės 16 d. tragiškai žuvusį, išbandant lėktuvą. Sutapimas ar likimas-Erika gimė gegužės16 d. ?

          Erika augo apsupta tėvų meilės ir šviesių prisiminimų apie Mažąją Lietuvą, jos tragišką likimą, gimtuosius tėvų namus Doviluose, Kisinių kapinaites, saugančias ne tik senelių ir prosenių rimtį – čia ilsisi daug šviesių asmenybių, mylėjusių šį kraštą.

             Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Mačkų šeimai buvo sugrąžintas okupantų nacionalizuotas turtas.

             Tėvas-pedagogas, skautas, aktyvus lietuvybės puoselėtojas Klaipėdos krašte, lietuviškų susibūrimų organizatorius, mama-filologė. Tėvų patriotinė, visuomeninė veikla darė teigiamą poveikį Erikos asmenybės formavimuisi.

             1984 metais  Erika Mačkutė baigia VU Medicinos studijas ir įgyja gydytojos-pediatrės kvalifikaciją. Specializacija-vaikų ligų gydytoja.

             1984-1986 m. dirba Klaipėdos miesto poliklinikoje vaikų gydytoja.

             1987 m. – Vilniaus sporto internatinės mokyklos gydytoja.

             Nuo 1992 metų konsultuoja Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vaistinės lankytojus.

             Nuo 1988 iki 2021m. dirbo Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos vaikų ligų gydytoja. Apie gydytojos Erikos Mačkutės darbą kalba mažųjų pacientų tėveliai:

„ Nuostabi vaikų gydytoja-aukšto lygio profesionalumas“. „Labai rūpestinga-gydytoja iš didžiosios raidės“. „Tai vienintelė daktarė, kurios laukia mano vaikai. „Konsultuoja bet kuriuo paros metu. Atidi, šilta, rūpestinga“.

           Gyvendama Vilniuje Erika aktyviai dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje. Gražų pėdsaką kraštietė paliko, rengiant Mažosios Lietuvos enciklopediją. Jai konsultuojant ir talkinant, išleisti net keturi MLE tomai.

          Ji niekada nenutraukė ryšio su Klaipėdos krašto žmonėmis, atostogų metu kasmet atvykdavo į savo sodybą Doviluose, noriai dalyvavo vykstančiuose renginiuose, pamaldose, finansiškai remdavo bendruomenę, bažnyčią. Čia, Doviluose, Erika buvo visiems pažįstama, laukiama ir mylima.

         Svajojo visiems laikams sugrįžti į širdžiai mielą Klaipėdos kraštą, bet likimas dažnai savaip pakoreguoja žmogaus planus ir svajones.

Erika Mačkutė-Jablonskienė palaidota Vilniuje Kairėnų kapinėse.

Užjaučiame Velionės gimines, artimuosius, draugus, visus ją pažinojusius ir mylėjusius.

Mirtis nereiškia nieko.

Erika neišnyks iš mūsų atminties.

Ji tik kitoje kelio pusėje…

2021 m. spalio 10 d. 11.00 val. Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčioje bus aukojamos pamaldos už Eriką Mačkutę-Jablonskienę.

Dovilų evangelikų liuteronų parapija

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Asociacija „Sidabrinė gija“

Dovilų seniūnija

Dovilų etninės kultūros centras