Pristatyta tremtinės Adelės Dirsytės gyvenimo istorija

Pristatyta tremtinės Adelės Dirsytės gyvenimo istorija

2023 m. balandžio 12 d. LR Seime vyko knygos sutiktuvės, kuri buvo pristatoma kaip „pamoka apie Vilniuje gyvenusią mokytoją Adelę Dirsytę“. Knygos „Adelė Dirsytė. Slapta vaikų draugė” autorės yra sesuo Danguolė Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, kurią išleido VšĮ „Artumos“ leidykla.

LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus vyr.patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė pristatė Adelės Dirsytės gyvenimo istorijos faktus, remiantis Lietuvos ypatingojo archyvo medžiaga. Svarbiausias A.Dirsytės gyvenimo tikslas – priešintis ir stoti į kovą su komunizmu. R.Driaučiūnaitė pabrėžė Adelės dienoraščiuose mintis apie motiną ir šios dienos šventimo prasmę ir svarbą.

Renginyje dalyvavo ir žodį tarė: kunigas Nerijus Pipiras, Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos vicepostulatorius, Dalius Chmieliauskas, žurnalo „Artuma“ vyr. redaktorius, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai ir kunigas Andrius Končius.

Buvo akcentuota, kad A. Dirsytės žodžiai eidavo tiesiai į širdį,  žmones atgaivindavo, sustiprindavo. Nuskriaustieji tiesiog glausdavosi prie Adelės, nes nuo jos sklido neapsakoma šviesa. Ji išmokė, kaip prieiti dvasinės išpažinties ir dvasiškai priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Tai buvo maldos ir vilties mokytoja artimui sunkiausiais gyvenimo momentais.

Adelė Dirsytė (1909-1955) studijavo Kaune, Lietuvos universitete, dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, dalyvavo ateitininkų veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Prasidėjusios sovietų okupacijos metais persikėlė į Vilnių, dirbo mokytoja gimnazijoje, amatų mokykloje. II -ojo pasaulinio karo metais organizavo pagalbą vargstantiesiems.

A.Dirsytė (1909–1955) aktyvi Lietuvių katalikių moterų draugijos, Ateitininkų federacijos veikėja, mokytoja, religinės poezijos kūrėja. 1946 m. kovo 6 d., apkaltinus antisovietine veikla, buvo suimta (kartu su 10 žmonių grupe), nubausta 10 m. pataisos darbų lagerio ir 5 m. tremties. Kalėjo Komijos ASSR, Irkutsko srityje, 1950 m. pervežta į Magadaną, ypatingojo režimo lagerį, dirbo statybose. Mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. Iki šiol nežinomos nei jos žūties aplinkybės, nei palaidojimo vieta.

Kalinama kūrė maldas, kurias rašė ant tošies gabalėlių, laikraščio skiaučių, cemento maišų. 1953 m. parengė maldynėlį „Marija, gelbėk mus“, kuris vėliau pateko į Vakarus, 1959 m. buvo išleistas JAV ir išgarsėjo visame pasaulyje. Buvo išverstas į anglų, vokiečių, olandų, italų, ispanų, portugalų, prancūzų, lenkų, kinų ir kitas kalbas. Lietuvoje ši maldaknygė pogrindyje buvo išleista 1964 m.

1999 m. Adelė Dirsytė buvo apdovanota Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

2000-aisiais buvo įrašyta į XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), kurį šv. Jonas Paulius II iškilmingai paskelbė 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje.

Nuotraukos LRS kanceliarijos ir LGGRTC darbuotojų

genocid.lt inform.

Renginio transliaciją galima stebėti čia:

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.